VoetbalJournaal Bollenstreek, najaar 2023

0260648.pdf 1 6-10-2021 15:29:33 BOLLENSTREEK SINDS 2006 NAJAAR 2023 WWW.VOETBALJOURNAAL.COM 5 21 27 Foto: Cor Spruijt

R RO ROB OBE YBE YSE YSP SPO POR OTR SRT TSW SWE WAE AER AR . C R . OC . COM OM M 2 De KNVB opent de poorten naar het Nederlandse voetbal met de Aftrapmodule, ook bekend als het Welkomstprogramma. In een exclusief interview met Eric Treling, Medewerker Voetbalontwikkeling bij de KNVB, verkennen we deze enkelvoudige, krachtige inleiding die nieuwe jeugdtrainers verwelkomt en ondersteunt in hun voetbalreis. EEN WARM WELKOM VOOR (NIEUWE) JEUGDTRAINERS De Aftrapmodule, in de volksmond het Welkomstprogramma, fungeert als een allesomvattend startpunt voor beginnende jeugdtrainers. Het programma is ontworpen om alle kinderen vanaf jonge leeftijd met plezier beter te leren voetballen. “We bieden een laagdrempelige instap voor nieuwe (jeugd)trainers, waarbij we niet alleen focussen op de technische vaardigheden, maar ook op bredere aspecten zoals plezier, een veilige omgeving creëren en hoe met de jongens en meiden om te gaan,” legt Erc Treling uit. Treling, die ongeveer 300 verenigingen in het westen van Nederland ondersteunt, benadrukt de kerntaak van zijn rol: “Mijn werk is gericht op voetbaltechnische zaken en het bieden van ondersteuning aan alle verenigingen en kader in de regio.” SAMENWERKING MET GEMEENTES EN VERENIGINGEN Een cruciaal aspect van de ondersteuning is de samenwerking met gemeentes. Treling deelt: “Ook de gemeentes door heel Nederland ondersteunen voetbalverenigingen op verschillende gebieden, wat een wederzijdse versterking mogelijk maakt. Dit geldt met name voor initiatieven zoals de club-kadercoach, die trainers en coaches ondersteunt bij trainingen en wedstrijden.” De synergie tussen de KNVB en lokale gemeentes is essentieel om een voedingsbodem te creëren waarin het amateurvoetbal kan bloeien. Het Welkomstprogramma is niet slechts een initiatief van de KNVB alleen; het is een gezamenlijke inspanning om de ‘trainerswereld van het voetbal’ toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor alle nieuwkomers. ONDERSTEUNING VAN LOKALE TRAINERS De KNVB biedt een breed scala aan programma’s en opleidingen om lokale trainers te ondersteunen. Treling benadrukt: “We hebben verschillende programma’s en opleidingen voor trainers en coaches, variërend van beginners tot ervaren professionals. Het Welkomstprogramma is een uitstekend voorbeeld, specifiek bedoeld voor startend kader in het jeugdvoetbal.” Dit scala aan programma’s weerspiegelt de inzet van de KNVB om trainers op alle niveaus te ondersteunen, waardoor ze niet alleen technisch bekwaam worden, maar ook beschikken over de pedagogische vaardigheden om jonge spelers te begeleiden en te inspireren. DE TOEKOMSTIGE OOGST VAN HET WELKOMSTPROGRAMMA Met betrekking tot de verwachte opbrengsten van het Welkomstprogramma merkt Treling op: “Ik denk dat doordat het laagdrempelig is, veel trainers en coaches gaan deelnemen en direct een basis meenemen als het gaat om training geven en het coachen van wedstrijden. Het vraagt wat minder tijd en is daardoor ook aantrekkelijker voor mensen die het al best druk hebben.” De toegankelijkheid van het Welkomstprogramma speelt een cruciale rol in het aantrekken van nieuw talent en het creeren van een inclusieve voetbalgemeenschap. Door de drempels te verlagen, verwacht de KNVB niet alleen een grotere deelname, maar ook een bredere diversiteit aan trainers die deelnemen en bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal. VISIE OP DE TOEKOMST Treling sluit af met zijn visie op de toekomst: “We willen niet alleen de ontwikkeling van individuele trainers bevorderen, maar ook een positieve impact hebben op verenigingen en gemeentes. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we de fundamenten leggen voor een duurzame groei van het Nederlandse voetbal.” In een wereld waarin de jeugd de toekomst van het voetbal bepaalt, speelt het Welkomstprogramma een sleutelrol in het vormgeven van een nieuwe generatie trainers. Eric Treling en de KNVB hebben de deur wijd opengezet voor iedereen die de passie voor voetbal deelt, waarmee ze niet alleen individuele trainers verwelkomen, maar ook de belofte van een stralende toekomst voor het Nederlandse voetbal omarmen. Als afsluiting van dit inspirerende verhaal roepen we nieuwe jeugdtrainers en voetbalclubs door heel Nederland op om deel te nemen aan het nieuwe welkomstprogramma van de KNVB. Ga naar de onderstaande site van de KNVB, meld je aan en draag bij aan de bloeiende toekomst van jeugdvoetbal in jouw regio. https://www.knvb.nl/goedestart Welkomstprogramma Jeugdtrainers: de warme introductie tot de Nederlandse trainerswereld ‘ALS ER IEDERE DAG 8 MENSEN STERVEN AAN EEN ZIEKTE, IS HET TIJD OM BUITEN DE GEBAANDE PADEN TE ZOEKEN’. -Prof. Dr. CHJ (Casper) van EijckAan het woord is prof. Dr. Casper van Eijck, specialist alvleesklierkanker van het Erasmus MC. Een arts die ‘gewoon zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. Slecht 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen een half jaar na de diagnose. Samen met een team van specialisten, onderzoekers én artsen uit drie academische ziekenhuizen gelooft Casper dat het mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie (OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd. De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. KOM OOK IN ACTIE Als bedrijf kunt u ook supporter van Casper worden. Een manier om te laten zien aan uw leveranciers, klanten en opdrachtgevers dat u gelooft in de aanpak van Casper en zijn team; durven denken buiten de gebaande paden om zodoende tot oplossingen te komen die er toe doen. In dit geval door mensen met alvleesklierkanker weer toekomstperspectief te geven via de ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden. U kunt heel gericht, via een langjarige campagne, een onderzoeksstap steunen of Support Casper als goed doel verbinden aan een evenement dat u zelf organiseert of waaraan u met uw bedrijf deelneemt. En omdat we nog altijd groeien zijn we ook geïnteresseerd in sponsoring voor de financiering of het ter beschikking stellen van mensen die ons kunnen helpen bij het begeleiden en coördineren van de activiteiten en de fondsenwerving. Ook een secretariaat voor pr-en marketing staat nog op ons wensenlijstje. Wij helpen bij uw eigen evenementen graag met ondersteunend promotie-en campagnemateriaal, zoals banners en flyers met informatie. Neemt u vooral contact op met ons om uw belangstelling kenbaar te maken zodat we samen kunnen kijken naar de meest optimale bijdrage. De Stichting is aspirant lid van het CBF-keurmerk en in het bezit van de ANBI status en is hiermee gekwalificeerd als ‘goede doelen organisatie’. Daardoor kunt u fiscaal tegen zeer gunstige voorwaarden uw bijdrage leveren. We gaan graag in gesprek met u om de mogelijkheden te bespreken. Onze directeur is Sjoerd Zwanenburg. U kunt hem rechtstreeks mailen via: sjoerd@alvleesklierkanker.nu of bellen op 06-22986752. NAMENS CASPER EN ZIJN TEAM: BEDANKT! CONTACTGEGEVENS Stichting Overleven met Alvleesklierkanker Postbus 837 3500 AV Utrecht Telefoon: 030 2306003 Mail: info@alvleesklierkanker.nu Website: www.alvleesklierkanker.nu SUPPORT CASPER PAAR STAPPEN GEZET, NOG HEEL VEEL STAPPEN TE GAAN... Het onderzoeksplan bestaat uit een preklinisch onderzoekstraject en een klinisch traject. Deels kunnen die gelijk oplopen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen. Ieder traject bestaat uit meerdere stappen. Het is mogelijk om als bedrijf of particulier één of meer – delen van – stappen te sponsoren. PREKLINISCH ONDERZOEK Stap 1 & 2: Genereren en evalueren van virussen. Het is van groot belang om in deze fase van het onderzoek meerdere virussen in parallel te testen om zo enerzijds het meest geschikte virus te kunnen selecteren, en anderzijds om bij tegenvallende resultaten met een van de overige virussen het onderzoek te kunnen continueren. Totale kosten: € 905.000. Stap 3 Bestuderen van de interactie van geselecteerde virussen met het immuunsysteem. De virussen die de beste effectiviteit hebben laten zien in de diverse tumor modellen zullen verder geëvalueerd worden voor hun interactie met het immuunsysteem. Totale kosten: €405.000. Hier is inmiddels mee begonnen, dankzij een bijdrage van 110.000 euro. Stap 4 Genetisch in kaart brengen van de tumor voor het personaliseren van de behandeling. Niet iedere tumor en patiënt zijn hetzelfde, hierdoor kan het zo zijn dat voor patiënt A virus X werkt en voor patiënt B virus Y. Door middel van het genetisch in kaart brengen van verschillende tumoren kunnen we bekijken of we een op maat gemaakte therapie kunnen aanbieden aan patiënten. Totale kosten: €230.000. Stap 5 Ontwikkeling van schaalbare productiemethoden voor geselecteerde virussen. Virussen die gebruikt worden in patiënten moeten aan strenge eisen voldoen. Om ervoor te zorgen dat we aansluitend aan ons onderzoek kunnen beginnen met klinische onderzoeken is het nodig om tijdens het preklinisch onderzoek al aandacht te besteden aan productiemethoden. De hoeveelheden virus die binnen het preklinisch onderzoek gebruikt worden in muizen en cellen zijn in verhouding met de hoeveelheden die voor een patiënt nodig zijn erg laag. Het is dus belangrijk dat we kijken hoe we op grotere schaal de virussen kunnen laten maken zonder dat hun effectiviteit en veiligheid beïnvloed wordt. Totale kosten: €310.000. Stap 6 Verkrijgen van goedkeuringen bij toezichthoudende autoriteiten en algemeen onderzoekmanagement. De coördinatie van het onderzoek en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen zal gedaan worden door een ervaren klinisch project manager op postdoctoraal niveau gedurende de looptijd van het gehele onderzoeksproject. Totale kosten: €348.000. KLINISCH ONDERZOEK Naast het preklinisch onderzoek naar een innovatieve behandeling van alvleesklierkanker vinden wij het belangrijk dat we ook nú iets kunnen betekenen voor patiënten met deze ziekte. Daarom willen we naast het preklinisch onderzoek ook alvast 2 kleine klinische projecten opstarten. Deze twee projecten worden hieronder kort beschreven. Immuun monitoring bij patiënten met alvleesklierkanker. Tijdens dit onderzoek worden allereerst de immuun profielen opgesteld van huidige alvleesklierkankerpatiënten welke op de polikliniek worden gezien. Door het volgen van de veranderingen in de immuun profielen gedurende het behandeltraject van de patiënt zullen wij kunnen vaststellen waar problemen in de immuun reactie tijdens de behandeling plaatsvinden en kunnen wij, waar mogelijk, deze problemen in de toekomst aanpakken door het bijstellen of aanvullen van de huidige standaardbehandeling. Totale kosten: €440.000. Hier is een start mee gemaakt, met behulp van een gift van 100.000 euro. Dendritische cel immunotherapie bij patiënten met alvleesklierkanker. Dendritische celtherapie is een vorm van immunotherapie, waarbij de afweercellen van het lichaam gestimuleerd worden om afweerstoffen te maken tegen bepaalde kanker cellen met als doel deze op te ruimen. Deze therapie lijkt dus op het principe van een reguliere inenting met dit verschil dat het activeren van de dendritische cellen gebeurt buiten het lichaam. Als de dendritische cellen eenmaal geactiveerd zijn, activeren zij op hun beurt bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten). Dit zijn de cellen die kankercellen kunnen aanvallen en doden. Na afnemen van bloed worden de cellen buiten het lichaam gekweekt en ‘opgeleid’. Daarna worden zij weer in het lichaam gebracht zodat ze de tumor kunnen aanvallen. Totale kosten voor 20 patiënten: €360.000. Untitled-1 1 18-10-2016 9:06:07

R RO ROB OBE YBE YSE YSP SPO POR OTR SRT TSW SWE WAE AER AR . C R . OC . COM OM M 3 De eerste seizoenshelft zit er weer op! Bij SJC zijn de trots op de meidentak. De groei hiervan is enorm. Assistent-trainer Delano a Cohen is meer dan tevreden hoe het nu gaat bij Quick Boys. Uiteraard zal ook de feeststemming niet minder zijn na de overwinning op De Graafschap. Waar ze bij SJC trots zijn op het damesvoetbal, zijn ze dat bij Foreholte nou juist op de jeugdopleiding. De club waar ooit keeper-legende Edwin van der Sar is begonnen, ziet dat de vereniging groeit als het gaat om de jeugd. Bij VVSB is van Velzen blij met zijn keuze om voor deze mooie club te voetballen. Een goed gevoel, warme vereniging en goede spelers zijn hiervoor enorm belangrijk. Zo hebben we bij Rijnsburgse Boys een mooi stuk over het G-voetbal. Iets wat weinig mensen weten, is dat dit erg belangrijk voor kinderen met een beperking. Voor zowel sociaal, maar ook motorisch en cognitieve ontwikkeling. Gelukkig kunnen óók zij doen wat ze het liefste doen. Daarnaast wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle adverteerders weer te bedanken voor hun bijdrage. Want zonder jullie is het onmogelijk om deze krant te vormen. Het enige wat ik nog kan doen is alle verenigingen succes wensen met het restant van het seizoen. Mochten er opvallende of leuke items zijn waar wij in een volgende uitgave over kunnen schrijven, dan ontvangen wij die suggesties graag. Natuurlijk is het ook mogelijk om te adverteren in het VoetbalJournaal. Stuur dan een email naar: siggy@voetbaljournaal.com. Wij beleefden weer ontzettend veel plezier aan het maken van deze krant. Hopelijk geniet je als lezer net zo van de voetbalverhalen. Sportieve groet en wellicht tot ziens in de regio, Siggy Schutte VoetbalJournaal COLOFON: Uitgever ZPRESS Sport, Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht, Tel: 078 6397070, Website: www.zpress.nl Redactie Cris Rolandus Fotografie Cris Rolandus Acquisitie Siggy Schutte Vormgeving ZPRESS Studio, Niels Versteege Druk Nieuwsdruk Nederland Oplage 10.000 VoetbalJournaal voetbaljournaal_com vjournaal VoetbalJournaal Het nieuwe seizoen ’23-’24 is weer in volle gang. Het is zelfs zo snel gegaan, dat de eerste helft er alweer op zit. Zo kunnen langzaamaan de verenigingen weer de balans opmaken waar zij tot nu toe staan. Moet er nog gesleuteld worden aan de tactiek? Of zijn er toch nog andere dingen die veranderd moeten worden. Wie zal het zeggen!

0285061.pdf 1 14-12-2023 15:08:01 Centrale verwarming Elektrotechniek Sanitair 0285389.pdf 1 14-12-2023 14:48:02 0294284.pdf 1 14-12-2023 13:02:34 Ron Gansevoort - Arts-onderzoeker “Bevolkings- onderzoekgaat levens redden.” toenemende nierschade. Steun mijn strijd tegen www.nierstichting.nl ROBEY SPORTS WEAR.COM Voetbal journaal adv.indd 1 04/10/2023 2:31 PM of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms Ga naar www.supportcasper.nl of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms Ga naar www.supportcasper.nl ‘ALS ER IEDERE DAG 8 MENSEN STERVEN AAN EEN ZIEKTE, IS HET TIJD OM BUITEN DE GEBAANDE PADEN TE ZOEKEN’. -Prof. Dr. CHJ (Casper) van Eijcktled-1 1

5 R RO ROB OBE YBE YSE YSP SPO POR OTR SRT TSW SWE WAE AER AR . C R . OC . COM OM M Rick van der Meer: ‘Ik zie mezelf niet snel meer vertrekken bij Katwijk’ Van der Meer speelt sinds begin 2019 bij de succesvolle tweede divisionist. “Ik heb het vanaf dag één super naar mijn zin hier. Ik vind zoveel dingen prettig. De mensen die bij de club werken, de vrijwilligers, de technische staf en de sfeer in de spelersgroep. Daarnaast is het qua afstand ook te doen met onze carpoolgroep. Ik woon in Schiedam, aan de rand van Rotterdam, en zit al jaren in de auto met een paar ploeggenoten. Ook daar hecht ik veel waarde aan. Het zijn gewoon leuke dingen.” CARPOOLEN Samen met Kay Blokland en Jean-Paul van Leeuwen pendelt Van der Meer tussen Rotterdam en Katwijk. “Soms sluiten er nog andere jongens aan, Levi Bouwense bijvoorbeeld. Toen ik naar Katwijk kwam speelde Kay hier al. Met hem rijd ik al die tijd al heen en weer. Gezellig hoor, in de auto heb je het over van alles. Maar als je zo lang met elkaar optrekt is het ook gewoon goed als je een half uur niets zegt tegen elkaar in de auto. Alleen Kay valt even weg, hij gaat een wereldreis maken. Naar Zuid-Amerika, een klein half jaartje. Ontzettend gaaf. Ik heb het zelf ook eens overwogen, een jaar of twee geleden toen ik klaar was met mijn studie. Maar ik kan het niet. Misschien vind ik het spelletje toch te leuk om er tijdelijk uit te stappen. Het kan ook nog na mijn actieve carrière, denk ik maar. Daarnaast is het lastig met mijn werk.” SPARTA ROTTERDAM Van der Meer werkt bij eredivisionist Sparta Rotterdam, op een steenworp afstand van zijn huis. “Ik scout spelers voor Sparta en doe ook data-analyses. Een prachtige baan, een jongensdroom voor velen. Dat hoor ik althans, als ik vertel wat ik doe, ha ha. Ik krijg ook vaak de vraag waar ik dan langs de lijn sta om spelers te scouten, maar ik doe eigenlijk vrijwel alles op kantoor. Gewoon bij Sparta, met data en video. Er zijn zo ontzettend veel programma’s tegenwoordig, je vindt heel veel over spelers. Daar maak ik rapporten van.” Maar welke spelers van Sparta komen uit zijn koker? Joshua Kitolano? Tobias Lauritsen? Koki Saito? Van der Meer lacht. “Die vraag krijg ik ontzettend vaak. Ik begrijp het ook. Maar, en dat klinkt heel afgezaagd, we doen het echt als team. Dat is echt zo. Niet één persoon ontdekt iemand, alle spelers worden gecheckt door andere mensen binnen Sparta. We kijken natuurlijk al op professioneel niveau, dus echt spelers ontdekken doe je niet. Het is niet zo dat ik iemand ontdek die net doorbreekt.” HAANTJESGEDRAG Zijn drukke baan bij Sparta is goed te combineren met het voetballen op hoog amateurniveau bij Katwijk. “Ik heb in de jeugd van Feyenoord gespeeld, zat in Nederlandse jeugdteams in mijn leeftijdscategorie (van onder 15 tot onder 20, red.) en speelde voordat ik naar Katwijk kwam bij Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie, maar bij Katwijk heb ik echt het voetbalplezier weer gevonden. Ik denk dat ik het niet gered heb in het betaald voetbal omdat ik te bescheiden ben voor deze wereld. Dat haantjesgedrag, dat is niets voor mij. Zo steek ik niet in elkaar.” Bij Jong FC Utrecht raakte Van der Meer het plezier helemaal kwijt. “Speel je in de Keuken Kampioen Divisie, train je zes of zeven keer per week, met Telefoon: 06 - 46 36 38 84 0285929.pdf 1 14-12-2023 15:42:01 Foto: Sander van Duijn weinig uitzicht op een plek in het eerste team. Ik was het zat. In die periode, ik was begin twintig, kreeg ik ook andere interesses buiten het voetbal om. En dan heb ik het niet over tot laat stappen, maar wel de sociale contacten. In het profvoetbal staat dat allemaal op een laag pitje, dat ging me tegenstaan. Ik heb na Jong FC Utrecht bewust de keuze gemaakt voor de amateurs, maar wel bij een grote club. Katwijk is qua niveau vergelijkbaar met de middenmoot Keuken Kampioen Divisie. En we doen in de tweede divisie in de top mee, dat heb ik als speler ook nodig. Ik kom minder tot mijn recht in een elftal dat onderaan bungelt en vecht voor lijfsbehoud.” TITELS KATWIJK Met Katwijk werd Van der Meer in de afgelopen twee seizoenen kampioen in de tweede divisie. “Dit is mijn vijfde jaar bij deze club en die titels waren natuurlijk fantastisch. De eerste denk ik nog mooier dan die van vorig seizoen, omdat het alweer wat jaartjes geleden was voor de vereniging. Dat merkte je aan de supporters en het feest na het binnenhalen van het kampioenschap.” Toch kijkt Van der Meer ook met veel plezier terug op zijn tweede seizoen bij Katwijk, 2019/2020. “Dat was mijn eerste volledige seizoen, omdat ik een jaar eerder in de winter kwam. In dat tweede jaar viel er echt iets van me af. Ik kwam natuurlijk van de profs en was toe aan de stap naar de amateurs. Meer vrijheid, dat deed me enorm goed. De druk was eraf. Ik voetbalde heel vrij. Een terugkeer in het betaald voetbal zie ik niet snel meer gebeuren. Ik heb het super naar mijn zin in deze combinatie. Werken bij Sparta en voetballen bij Katwijk. Sterker nog, ik zie mezelf ook niet snel meer bij deze club vertrekken. Dan moet het raar lopen.” FRENKIE DE JONG En toch lonkte lange tijd een carrière voor Van der Meer in het betaald voetbal. “Ik heb van dat leventje geproefd bij Feyenoord. Ik speelde in de jeugd met jongens als Jari Schuurman, Calvin Verdonk en Gustavo Hamer, maar eigenlijk was de lichting onder ons veel talentvoller. Met Lutsharel Geertruida. Bij de jeugdteams van Oranje speelde ik samen met onder meer Donny van de Beek, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong. Het grappige is dat Frenkie vaak in het schaduwteam zat. Hij was supertechnisch, maar bleef ook heel lang klein. Fysiek werd hij weggeblazen. Pas daarna is hij gaan groeien. Ik spreek al die jongens nooit meer eigenlijk. Het is allemaal verwaterd. Dat is ook de voetballerij op het hoogste niveau. Vrienden heb ik er niet aan overgehouden.” Rick van der Meer heeft zijn contract bij Katwijk verlengd tot medio 2026. “Ik zie mezelf niet bij een andere club spelen”, zegt de 26-jarige middenvelder. “Het totaalplaatje bij Katwijk klopt gewoon, ik heb niet lang na hoeven denken over contractverlenging. Het was eigenlijk een no-brainer.”

www.hpvannieuwkerk.nl bloemenhandel@hpvannieuwkerk.nl 0286167.pdf 1 14-12-2023 16:05:40 Rogstraat 1 te Katwijk aan Zee - 071 529 49 22 - info@Brasserie-Havenkwartier.nl www.Brasserie-Havenkwartier.nl Brasserie Havenkwartier 0286180.pdf 1 14-12-2023 16:06:41 Schreuder GLAS EN SCHILDERWERKEN Noordwijk schreuderschilderwerken.nl Schreuder GLAS EN SCHILDERWERKEN Schreuder GLAS EN SCHILDERWERKEN Noordwijk schreuderschilderwerken.nl Schreuder GLAS EN SCHILDERWERKEN en.nl er K E N  071-5417562 info@gjschreuder.nl 0286251.pdf 1 14-12-2023 16:09:13 Losplaatsweg 28-c 2201 CV Noordwijk 06 829 381 90 www.noordwijkfysiotherapie.nl 0286279.pdf 1 19-12-2023 13:20:26 Herenstraat 37 2215 KB Voorhout 31 (0)6 19508632 insta-green.nl HET ADRES VOOR GROENOPLOSSINGEN • Kunstbloemen • Handgemaakte bomen • Kunstplanten • Groene wanden • Workshops 0294296.pdf 1 15-12-2023 11:35:22 Electro World GEBRA  Dorpsstraat 18 2211 GC NoordwijkerhouT  0252 37 23 15 Inbouw & installatie Eigen reparatieservices JOUW LOKALE ELEKTRONICAWINKEL 0294493.pdf 1 15-12-2023 11:46:27 Uw specialist op het gebied van leidingsisolatie J. van der Vegtstraat 3  2225 TP Katwijk aan Zee  06 23078735  jzec@zecoisolatie.nl 0294815.pdf 1 18-12-2023 13:29:30 De Krom 160 2221 KR Katwijk aan Zee Tel: 071 - 40 76 665 Theo Guijt 0622214534 Henk Jonker 0622235772 E-mail: info@guijtenjonker.nl www.guijtenjonker.nl 0294901.pdf 1 20-12-2023 08:51:52

7 R RO ROB OBE YBE YSE YSP SPO POR OTR SRT TSW SWE WAE AER AR . C R . OC . COM OM M Een leven zonder Quick Boys? “Nee, dat kan ik me niet voorstellen”, zegt Jacqueline van Wolferen (36). “Van jongs af aan is Quick Boys al een ding. Zelfs mijn dochter van drie loopt al vrolijk op de club rond.” Jacqueline van Wolferen: ‘Een leven zonder Quick Boys? Dat kan niet!’ Jacqueline helpt meerdere keren per week in het clubhuis van de tweede divisionist. “Mijn man is clubhuisbeheerder, ik ondersteun hem. Wat ik doe heeft eigenlijk geen naam, dat hoeft ook niet, ik vind het gewoon leuk om te doen. En bijzonder, want mijn man heeft het beheer van het clubhuis overgenomen van zijn vader, mijn schoonvader dus.” JAN VAN WOLFEREN Jan van Wolferen, een man van de club, overleed helaas in 2019. Hij was jarenlang het gezicht van het clubhuis van Quick Boys. De club stond op de officiële website destijds uitgebreid stil bij de dood van Jan: ‘Wie kende Jan niet? Als er binnenbrandjes waren, wist Jan vrijwel altijd op minnelijke wijze de boel te sussen en de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Ruzie met Jan krijgen was daarbij welhaast onmogelijk. Vele uren, week in en week uit, was hij actief betrokken bij het reilen en zeilen van Quick Boys. Vaak werd daarbij de gehele familie Van Wolferen opgetrommeld.’ Zoon Kees wilde het werk van zijn vader bij Quick Boys voortzetten. “Als Jan nog had geleefd en zelf was gestopt, had Kees het niet gedaan”, zegt Jacqueline. “Maar hij wilde het voortzetten voor hem. Uit pure liefde. Zijn vader zou trots zijn geweest, dat weet ik zeker. Hij was sowieso trots op zijn familie. Dat zei hij nooit met veel woorden, we realiseerden ons dat pas later. Na zijn overlijden zocht ik naar oude mailtjes en tussen de regels door liet hij wel blijken trots te zijn. Alleen toen zagen we het niet. Zulke dingen besef je vaak pas later.” GEWAARDEERD Eigenlijk iedereen die op Sportpark Nieuw Zuid rondloopt is gek van de club, vertelt Jacqueline. “Het is dat warme gevoel. Iedereen voelt zich thuis en gewaardeerd. Mijn man nam een keer een collega van werk mee naar Quick Boys, voor het eerst dus, en hij wist ook niet wat hij zag. ‘Wat een club joh!’, zei hij. En dat is ook zo. We maken er altijd een feestje van.” En om er daadwerkelijk een feestje van te maken, steken veel vrijwilligers de handen uit de mouwen. Ook Jacqueline. “Ik vind dat echt belangrijk, dat mensen zich thuis voelen. Het fijn hebben. We werken hard voor deze club. Mensen houden van Quick Boys. Of het nou goed of slecht gaat, zodra je bij ons binnenstapt, hangt er een bepaald sfeertje. Iedereen heeft een blauw-wit hart, het is één grote familie. Dat is toch mooi?” BRANDSCHOON Quick Boys heeft over vrijwilligers niet te klagen. “Dat bestand is enorm. Overal lopen vrijwilligers, in welke commissie dan ook. Ook heel veel stewards en mensen van de schoonmaakploeg. Als je op maandag op de club komt is het brandschoon. Dat is ongelofelijk. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.” “Mijn dochter is drie en is al op de vereniging te vinden, met mij ging dat vroeger precies hetzelfde. Samen met mijn vader, die nu penningmeester is maar ook bij Quick Boys gekeept heeft en keeperstrainer is geweest. De liefde voor de club zit in onze familie heel diep.” “Ik ben inmiddels ook al achttien jaar vrijwilliger. “Begonnen achter de frituur, later achter de bar en nu al een tijd samen met mijn man in het clubhuis. En ja, wat doe ik? Eigenlijk van alles. Ik ondersteun Kees. We willen dat alles soepel verloopt op zaterdag. Als iemand wat nodig heeft, regelen we dat. Op zaterdag zijn we de hele dag open en ook doordeweeks regelmatig, met ontzettend veel plezier. Ik doe het echt voor Quick Boys. Ik wil dat het gezellig is. Dat mensen genieten.” De meidentak van SJC groeit en bloeit. En dat komt de Noordwijkse club niet aanwaaien. De SJC Jeugdopleiding steekt namelijk ook heel veel tijd in het vrouwenvoetbal. Al vele jaren, want de afdeling bestaat al ruim 50 jaar. “De landelijke tendens sinds corona is dat verenigingen steeds verder krimpen, maar wij groeien juist”, zegt Raymond Salman (48) trots. Meidentak van SJC groeit en bloeit: ‘Het gaat heel hard’ Salman zit in de jeugdcommissie van SJC en heeft sinds dit seizoen het meiden Onder 20 jaar onder zijn hoede. Zijn drie dochters spelen ook allemaal bij SJC. “Wij doen veel om ervoor te zorgen dat onze leden zich thuis voelen. Prestatief en recreatief voetbal gaan bij ons hand in hand.” SJC verwelkomt al jaren veel nieuwe leden en doet er alles aan om iedereen, jongens én meisjes, lang aan de club te binden en samen SJC-herinneringen te maken. “Dat begint al bij de allerjongsten met bijvoorbeeld het Snurkfestijn. Maar ook met dagjes of weekendjes weg en barbecues. Dat zijn belangrijke factoren voor ons om door te blijven groeien. Verbinden, SJC-herinneringen maken, creëren dat mensen elkaar willen helpen.” SOCIALE ASPECT In de SJC Jeugdopleiding zijn heel veel meiden actief en er zijn ook veel meidenteams in de bovenbouw. “Overal op ons prachtige sportcomplex lopen meiden rond. Door mond-op-mond reclame krijgen we steeds meer aanwas”, vertelt Salman. “Wat voor ons als club belangrijk is, is om meisjes samen te laten voetballen met jongens, zeker tot en met de Onder 12 jaar. Dat is voor de voetbalontwikkeling én het sociale aspect enorm belangrijk. De KNVB adviseert clubs ook om teams gemengd te houden tot en met de Onder 12 jaar.” “Het is de basis van wat wij aan het doen zijn. Als een meisje alleen met meisjes wil voetballen, kan dat ook, dat willen we niet in de weg staan, maar wij adviseren altijd gemengd tot en met de Onder 12 jaar. Voor het sociale, maar ook voor de weerstand en de voetbalontwikkeling. Bovendien is het in de kantine natuurlijk ook veel gezelliger als het gemengd is!” TUSSEN DE JONGENS Nieuw dit seizoen is een Onder 12 jaar team van SJC, bestaande uit alleen maar meisjes en spelend in een gemengde competitie. “Het is een mooie opmaat naar de MO13, waar ze in een meidencompetitie gaan spelen. Maar meisjes die potentie hebben om in een selectie te voetballen, krijgen die kans ook vanaf de Onder 13 jaar. Tussen de jongens.” Foto: Johanna Oskam DOORGEBROKEN Het damesvoetbal in Nederland wint al jaren aan populariteit. “Wij zijn al heel lang bezig met meisjesvoetbal, maar toen de successen kwamen van de Oranjeleeuwinnen is het helemaal hard gegaan met SJC. We zijn super trots op alle meiden. Helemaal speciaal is dat er ook meiden zijn opgevallen bij Betaald Voetbal Organisaties.” “Soomer van der Heijde speelt bijvoorbeeld nu bij Feyenoord en Wiktoria Kuprowska maakte een seizoen eerder de overstap van SJC naar ADO Den Haag en was toen inmiddels ook al speelster in de Meiden onder 17 selectie van Polen. Daarnaast volgen momenteel een aantal jeugdspeelsters trajecten bij Ajax en ADO Den Haag en spelen voor Jeugdplan Nederland bij de KNVB.” SAMEN “We zijn echt met iets moois bezig bij SJC”, vindt Salman. “Dat doen we binnen de SJC Jeugdopleiding met z’n allen. Met alle trainers, begeleiders en andere betrokkenen die zowel de jongens- als meidentak, recreatief en prestatief, van SJC al jaren laten groeien en bloeien. We combineren plezier en prestatie, zodat iedereen zich thuis voelt. Van recreatief tot en met Hoofdklasse en zelfs Divisie niveau, alle meiden zijn van harte welkom in onze jeugdopleiding om hun voetbaldroom na te jagen én vrienden en vriendinnen voor het leven te maken.”

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl De wereld wordt rookvrij Wen er maar aan Jacoba van Beierenlaan 12 2203 BW Noordwijk 06-52470727 Autorijschool-monique.nl 0286157.pdf 1 20-12-2023 13:42:03 Ontdek de elegantie en verfijning van Decorations by Vicky. Laat je inspireren door onze uitdagende en innovatieve interieurstyling. Als toonaangevende groeiende naam in de interieurwereld bieden wij betrouwbare oplossingen voor een gezellig en modieus thuis. Adres: Johannes Bildersstraat 87 2596EG Den Haag info@decorationsbyvicky.nl www.decorationsbyvicky.nl Decorations_byvicky Johannes Bildersstraat 87 0294308.pdf 1 19-12-2023 11:51:06 T. 06 24 68 37 62 E. info@varkevisser-schilderwerken.nl W. varkevisser-schilderwerken.nl 0294313.pdf 1 14-12-2023 13:07:45 0294319.pdf 1 18-12-2023 17:00:06 Van Randwijkstraat 25 2321 KE Leiden Van Randwijks 2321 KE Lei In goede handen zijn Pijnklachten beperken je bewegingsvrijheid; thuis, op werk en met sporten bijvoorbeeld. Blijf niet lopen met klachten, maar kom tijdig langs bij FMT Fysiotherapie. Door goede samenwerking binnen ons team van professionele therapeuten krijg je niet alleen snel inzicht in wat je hebt, wat je van ons kan verwachten en wat je zelf kan doen om snel weer pijn vrij te functioneren, maar ook optimaal resultaat. Wij zijn een innovatief en enthousiast team van 15 medewerkers. Onze basis is fysiotherapie, onze specialisaties zorgen voor verdieping. Binnen diverse netwerken werken we ook nauw samen met verwijzers en specialisten in ziekenhuizen. van Randwijkstraat 25 2321 KE Leiden Bel. 0715313200 www.fmtfysiotherapie.nl 0294383.pdf 1 18-12-2023 16:20:25 Meer dan 70 jaar is Pasman actief in het onderhoud van vastgoed voor de professionele vastgoedmarkt. Gestart als een traditioneel schildersbedrijf en inmiddels getransformeerd tot een bedrijf dat het Integraal Vastgoedonderhoud hanteert als kernactiviteit. www.pasman.nl Zorgeloos vastgoedonderhoud begint bij ons. Harteveltweg 2E 2314 XX Leiden T (071) 513 14 24 info@pasman.nl 0294417.pdf 1 18-12-2023 16:38:50 traat 15, 2225 KC Katwijk aan Zee | M. 06 222 15 623 | E. henk-janvooys@planet.nl | www.henk-janvooys.nl Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! strak en glad, tot nostalgisch en met reliëf. e sierlijsten maken het stucwerk helemaal af. ze proefdruk uw eventuele wijzigingen aan of geef met uw handtekening ax deze proefdruk naar ons nummer (0575) 58 29 01 of kkoord naar media@sypromedia.nl van deze kleurenprint kunnen afwijken van het uiteindelijke drukresultaat! straat 15, 2225 KC Katwijk aan Zee | M. 06 222 15 623 | E. henk-janvooys@planet.nl | www.henk-janvooys.nl Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! n strak en glad, tot nostalgisch en met reliëf. e sierlijsten maken het stucwerk helemaal af. eze proefdruk uw eventuele wijzigingen aan of geef met uw handtekening Fax deze proefdruk naar ons nummer (0575) 58 29 01 of kkoord naar media@sypromedia.nl van deze kleurenprint kunnen afwijken van het uiteindelijke drukresultaat! Willy Sluiterstraat 15, 2225 KC Katwijk aan Zee | M. 06 222 15 623 | E. henk-janvooys@planet.nl | www.henk-janvooys.nl Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! Van strak en glad, tot nostalgisch en met reliëf. Fraaie sierlijsten maken het stucwerk helemaal af. Geef op deze proefdruk uw eventuele wijzigingen aan of geef met uw handtekening akkoord. Fax deze proefdruk naar ons nummer (0575) 58 29 01 of mail een akkoord naar media@sypromedia.nl De kleuren van deze kleurenprint kunnen afwijken van het uiteindelijke drukresultaat! Naam: ____________________________________________________________________________________________________________________________ Handtekening:_______________________________________________________________________________________________________________ Willy Sluiterstraat 15, 2225 KC Katwijk aan Zee | M. 06 222 15 623 | E. henk-janvooys@planet.nl | www.henk-janvooys.nl Wilt u met eigen ogen onze kwaliteit zien of wilt u een vrijblijvende prijsopgave? Neem dan contact met ons op. 10% Korting Tegen inlevering van deze waardecheque Willy Sluiterstraat 15, 2225 KC Katwijk aan Zee | M. 06 222 15 623 | E. henk-janvooys@planet.nl | www.henk-janvooys.nl Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! Van strak en glad, tot nostalgisch en met reliëf. Fraaie sierlijsten maken het stucwerk helemaal af. Geef op deze proefdruk uw eventuele wijzigingen aan of geef met uw handtekening akkoord. Fax deze proefdruk naar ons nummer (0575) 58 29 01 of mail een akkoord naar media@sypromedia.nl De kleuren van deze kleurenprint kunnen afwijken van het uiteindelijke drukresultaat! Naam: ____________________________________________________________________________________________________________________________ Handtekening:_______________________________________________________________________________________________________________ Willy Sluiterstraat 15, 2225 KC Katwijk aan Zee | M. 06 222 15 623 | E. henk-janvooys@planet.nl | www.henk-janvooys.nl Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! Van strak en glad, tot nostalgisch en met reliëf. Fraaie sierlijsten maken het stucwerk helemaal af. Geef op deze proefdruk uw eventuele wijzigingen aan of geef met uw handtekening akkoord. Fax deze proefdruk naar ons nummer (0575) 58 29 01 of mail een akkoord naar media@sypromedia.nl De kleuren van deze kleurenprint kunnen afwijken van het uiteindelijke drukresultaat! Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! Van strak en glad, tot nostalgisch en met reliëf. Fraaie sierlijsten maken het stucwerk helemaal af. Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! h en met reliëf. werk helemaal af. Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! k en glad, tot nostalgisch en met reliëf. rlijsten maken het stucwerk helemaal af. Willy Sluiterstraat 15 | 2225 KC Katwijk aan Zee | 06 222 15 623 | hjvooys@gmail.com | www.henk-janvooys.nl Willy Sluiterstraat 15, 2225 KC Katwijk aan Zee | M. 06 222 15 623 | E. henk-janvooys@planet.nl | www.henk-janvooys.nl Stukadoorsbedrijf Henk-Jan Vooys heeft ruime ervaring met verschillende soorten stukadoorswerkzaamheden! Van strak en glad, tot nostalgisch en met reliëf. Fraaie sierlijsten maken het stucwerk helemaal af. Geef op deze proefdruk uw eventuele wijzigingen aan of geef met uw handtekening akkoord. Fax deze proefdruk naar ons nummer (0575) 58 29 01 of mail een akkoord naar media@sypromedia.nl De kleuren van deze kleurenprint kunnen afwijken van het uiteindelijke drukresultaat! Naam: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 0294637.pdf 1 18-12-2023 16:44:52 G-ONE Stucadoors @Katwijk VOOR AL UW STUCWERK & SCHILDERWERKEN Voorstraat 76b • 2225 ES Katwijk Steenbok 21 • 2221 PX Katwijk 0295118.pdf 1 19-12-2023 15:40:27

9 R RO ROB OBE YBE YSE YSP SPO POR OTR SRT TSW SWE WAE AER AR . C R . OC . COM OM M Van Vliet: ‘Iedereen doet mee bij SJC’ Alexander van Vliet is Hoofd Opleidingen bij het Noordwijkse SJC. “We zijn met deze club met iets moois bezig voor de jeugd, we timmeren écht aan de weg.” Trots vertelt Van Vliet over de jeugdopleiding van SJC waar jongens én meisjes al vanaf 4 jaar kunnen starten bij de Ukkies en over de pilot die de club in januari start met de Toppers, jongens en meisjes van 6 jaar. Zij gaan samen een World League-competitie spelen doormiddel van onderlinge wedstrijden. “Na een succesvolle pilot zullen we gaandeweg 2024 de World League verder vormgeven met bijvoorbeeld eigen tenues per team voor de kinderen.” CERTIFICATEN Van Vliet wil dat de jeugd geniet van hun tijd bij SJC. “Kinderen moeten SJC altijd blijven herinneren. Aan de jeugd gaan we certificaten overhandigen. Ook daar starten we mee. Per leeftijdscategorie een certificaat, voor de kinderen van 4 tot en met 6 jaar. In een certificaat staat wat ze geleerd hebben in dat jaar. Op die manier zet je een goede en mooie opleiding neer én kinderen kunnen trots laten zien wat ze bereikt hebben. Onze jeugdopleiding wordt zo steeds herkenbaarder en we hopen natuurlijk dat kinderen daardoor ook een leven lang verbonden blijven aan SJC.” FACILITEITEN Want ook Van Vliet weet dat kinderen steeds meer keuzes hebben en andere interesses krijgen als ze naar de middelbare school gaan. “Dat houden wij ook niet tegen, maar we kunnen wel de faciliteiten bieden om het iedereen zo goed mogelijk naar hun zin te maken. Iedereen moet zich bij SJC fijn en prettig voelen. Ieder kind telt, en iedereen doet mee zeggen we altijd. Dat is ook zo.” Dat SJC op het juiste spoor zit, blijkt ook wel uit het aantal jeugdleden. “We zijn de 600 jeugdleden inmiddels ruim gepasseerd. We timmeren echt aan de weg. SJC is een warm bad, een familieclub. Kinderen spelen voor hun plezier bij SJC, met vriendjes en vriendinnetjes, maar we spelen ook prestatief tot en met zelfs divisievoetbal. Dat is een eyecatcher, de kers op de taart.” Van Vliet volgde twaalf maanden lang de cursus Hoofd Opleiding (HO) bij de KNVB. “Ik ben ontzettend blij dat ik dat gedaan heb. Na ruim 30 jaar actief te zijn als trainer zocht ik een nieuwe uitdaging. De cursus heeft mij handvatten en nieuwe inzichten gegeven die ik goed kan toepassen in mijn nieuwe functie binnen SJC.” ENERGIE “Ik heb een fulltime job naast mijn functie als Hoofd Opleiding bij SJC, maar ik krijg enorm veel energie van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de SJC Jeugdopleiding. En we willen nog zoveel meer om stappen te maken met de jeugdopleiding. We willen onder andere een voetbalacademie opzetten met techniektrainingen, een plan maken voor de doorstroming van de bovenbouw naar de senioren en we willen bijvoorbeeld gaan werken met videoanalyse. Alles om deze mooie club nog verder te helpen.” Delano a Cohen is weer thuis. Zo voelt het althans voor de oud-speler van de Katwijkse club. Sinds dit seizoen is hij assistent-trainer van het eerste elftal. “Deze vereniging heeft een speciale plek in mijn hart”, zegt A Cohen. Delano a Cohen: ‘De trainers die ik in mijn carrière gehad heb vullen mijn bagage’ Hij is pas 32 jaar, maar A Cohen besloot na vorig seizoen toch te stoppen met voetballen om bij Quick Boys aan de slag te gaan. “Ik wil mezelf ontwikkelen als trainer. Toen ik een belletje kreeg, waar ik echt nooit op gerekend had, wist ik wat ik moest doen. Al is het niet niets om je eigen voetbalcarrière op te geven.” A Cohen speelde op dat moment bij Nieuwenhoorn, waar hij was begonnen aan zijn tweede periode. De middenvelder speelde in zijn carrière verder bij Excelsior en Almere City FC en bij gerenommeerde amateurclubs als Barendrecht, Zwaluwen Vlaardingen én Quick Boys. Tussen 2015 en 2018 acteerde hij op sportpark Nieuw Zuid. “De mooiste periode van mijn loopbaan”, zegt hij zonder twijfel. ENORME AANHANG “Ik kwam hier binnen, werd gelijk aanvoerder en we pakten de titel. Quick Boys is een geweldige club, met een enorme aanhang. Dat is niet normaal. De supporters zijn geweldig. Ook bij uitwedstrijden gaan ontzettend veel mensen mee. Het gevoel nu is precies hetzelfde, ook al ben ik even weggeweest. De hele technische staf is nieuw, met Thomas Duivenvoorden als hoofdtrainer, maar de rest is hetzelfde gebleven. Het is vertrouwd. Dezelfde supporters, dezelfde sponsors, teammanager, fysiotherapeut.” A Cohen is ambitieus als trainer, verklapte hij al. “Ik moet een aantal jaren als voetballer missen, maar daar krijg ik zoveel voor terug. Het is lastig om uit te leggen, maar ik heb hier met mijn volle verstand voor gekozen. Met Thomas kan ik mezelf ontwikkelen als trainer. In mijn periode als voetballer trainde ik al jeugdteams. Dat deed ik bij Nieuwenhoorn, maar ook in de stichting van Feyenoord. Ik was al bezig met het trainerschap.” ADRIE POLDERVAART Een belangrijke man in de carrière van A Cohen is Adrie Poldervaart, de huidige assistent-trainer van eredivisieclub Fortuna Sittard en voormalig hoofdtrainer van onder meer Excelsior en De Graafschap. “Adrie is mijn voetbalvader en vertrouwenspersoon. In het seizoen 2015/2016 brak ik mijn enkel en aan zijn hand ben ik toen hersteld”, legt A Cohen uit. Poldervaart was jarenlang fysiotherapeut van Excelsior en had in Rotterdam zijn eigen praktijk. “Ik wist toen niet eens of ik ooit nog kon voetballen, maar Adrie heeft me erdoorheen gesleept. Ik heb nog steeds dagelijks contact met Adrie en leer enorm veel van hem. We hebben het vaak over tactieken. Hij is enorm bevlogen. Adrie woont in Hellevoetsluis, werkt in Sittard, maar komt zo nu en dan wel naar Katwijk om te kijken hoe wij trainen. Hij is zo geïnteresseerd.” A Cohen maakte Poldervaart mee als trainer bij Zwaluwen Vlaardingen en opvallend is dat ook Poldervaart een verleden heeft bij Excelsior, Barendrecht en Nieuwenhoorn. “De trainers die ik in mijn carrière gehad heb vullen mijn bagage. Jack van den Berg bij Barendrecht, Jan Zoutman bij Quick Boys, Thomas dit seizoen. Mijn doel is om ooit zelfstandig voor een groep te staan en als dat gebeurt hoop ik dat mensen mijn hand zien. Hoe ik een elftal tactisch neerzet, betrokken ben bij spelers en mij zien als onderdeel van het team.” HOOGTEPUNT In de tweede divisie draait Quick Boys dit seizoen prima. “Ik denk dat wij met Quick Boys herkenbaar voetballen. We gaan uit van eigen kracht. De resultaten zijn positief en soms wel verrassend, maar we stoppen er veel energie in. De eerste wedstrijd van het seizoen, bij De Treffers (1-3), was wel een hoogtepunt. We waren toen in fases zo dominant.” “Ik geniet ontzettend bij Quick Boys tijdens trainingen en wedstrijden, alleen aan de wind en regen ga ik nooit wennen. En gelukkig steunt mijn vriendin mij volledig in deze keuze. Ooit wil ik zelfverstandig trainer worden, mijn UEFA A-diploma halen, maar in de komende jaren wil ik als assistent succesvol zijn met Quick Boys.” Foto: Johanna Oskam Foto: Johanna Oskam

0280152.pdf 1 28-7-2023 11:32:22 06 - 26 40 05 98 | www.glazenwasserijpatrickdegroot.nl 0285805.pdf 1 14-12-2023 15:38:17 @madebyyou.voorhout www.madebyyou.art + (31) 252 83 09 55 Herenstraat 110 2215 KK Voorhout schilder- en tekenmaterialen handwerken knutselartikelen creatieve workshops MADE BY YOU be creative 0286507.pdf 1 18-12-2023 16:36:14 0294792.pdf 1 15-12-2023 11:36:55 0294816.pdf 1 12-12-2023 16:04:12 IJsselmuiden & Zonen | Herenstraat 37 2215 KB | VOORHOUT | Tel. 0252-211618 0294829.pdf 1 19-12-2023 13:50:36 VOORHOUT - 06 23 42 46 06 - WWW.DCWBETON.NL IN- EN VERKOOP VAN BETONPLATEN EN KEERWANDEN 0294986.pdf 1 19-12-2023 12:11:54

11 R RO ROB OBE YBE YSE YSP SPO POR OTR SRT TSW SWE WAE AER AR . C R . OC . COM OM M Herenstraat 40, 2215 KH Voorhout Tel: 0252 – 223 930 Herenstraat 40, 2215 KH Voorhout Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Herenstraat 40, 2215 KH Voorhout Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Tel: 0252 – 223 930 Herenstraat 40, 2215 KH Voorhout Tel: 0252 – 223 930 Herenstraat 40, 2215 KH Voorhout Tel: 0252 – 223 930 THeelr: e0n2s5t2r a–a2t 2430 ,923201 5 K H Vo o r h o u t Tel: 0252 – 223 930 Herenstraat 40, 2215 KH Voorhout Tel: 0252 – 223 930 0295061.pdf 1 20-12-2023 10:27:26 “Als je eenmaal behept bent met het virus, raak je het nooit meer kwijt.” Dat zegt Bart van Kruistum (66). Hij is sinds 2018 voorzitter van de Quick Boys. Als sponsor en oudvoorzitter van de businessclub is hij echter al veel langer verbonden aan de Katwijkse vereniging. “We worden een keer kampioen van de tweede divisie, dat moment komt steeds dichterbij. Daar geloof ik echt in.” Bart van Kruistum: ‘Je raakt het Quick Boys-virus nooit meer kwijt’ De passie spat er vanaf als Van Kruistum praat over Quick Boys. “Dit is zo’n mooie en warme club. In mijn eerste jaar als voorzitter promoveerden we via de achterdeur naar de tweede divisie. Wat ik toen allemaal om me heen zag gebeuren, sloeg alles. Overal huilende mensen, iedereen viel elkaar in de armen na die overwinning op VVSB in de nacompetitie. Ik zie Dennis Kaars de bal er nog intikken in de verlenging. Het bracht zoveel te weeg, de ontlading was giga. Dat is voor mij Quick Boys!” MOOIE HERINNERINGEN Van Kruistum begint niet voor niets te vertellen over die promotie van zijn club in 2019. “Dit is een enorm grote en trotse club. Als je hier eenmaal hebt rondgelopen, bewaar je voor de rest van je leven mooie herinneringen aan Quick Boys. Het is heel lastig om uit te leggen. Maar kijk naar de setting van ons sportpark, in een prachtig gebied, de warmte van de mensen. Iedereen is zo betrokken. Mensen lopen bijna letterlijk de poten uit hun lijf voor de vereniging. De terugkeer op het hoogste amateurniveau in 2019 maakte zoveel los. Wij ontbraken negen jaar op het niveau waar Katwijk en Rijnsburgse Boys wel speelden. Het doet nog steeds pijn bij mensen, echt, geloof me.” TOP-5 Quick Boys is inmiddels alweer wat jaren actief in de tweede divisie en boert dit seizoen goed op het hoogste platform. “We zitten niet stil. Onze nieuwe trainer, Thomas Duivenvoorden, is een schot in de roos. Een ambitieuze trainer die Quick Boys laat spelen zoals Quick Boys hoort te spelen. Attractief en aanvallend en met spelers die daarnaast keihard werken. We willen een keer kampioen worden van de tweede divisie. Die ambitie moet je hebben als vereniging. Het zou fantastisch zijn voor de mensen van Quick Boys. Ons doel op korte termijn is om ons definitief te vestigen in de top-5 van de tweede divisie, maar dan moet er nog wel het één en ander gebeuren. Om serieus mee te doen met de concurrentie moet het budget omhoog, maar dat doen we niet zomaar. Daar moet draagvlak voor zijn, het moet binnen de club breed gedragen worden.” KWEEKVIJVER Wat Van Kruistum goed doet is dat er ook voetballers de overstap maken van de jeugd naar de hoofdmacht. “Dat vinden wij heel belangrijk, ook voor onze achterban. Levi en Sem van Duijn zijn goede voorbeelden. Spelers die minuten hebben gemaakt in ons onder 21-elftal, fysiek steeds sterker worden. Het is voor ons echt een kweekvijver. Dat willen we met z’n allen, een herkenbaar eerste elftal. We besteden veel aandacht aan de jeugd, veel elftallen spelen op een goed niveau.” 400 VRIJWILLIGERS “Het bevordert ook de sociale cohesie, op de club worden vriendschappen voor het leven geboren. Ouders komen in contact met elkaar, gaan vrijwilligerswerk doen en voelen zich verbonden met Quick Boys. Dat is de kurk waar de vereniging op drijft. Wij hebben meer dan 400 vrijwilligers, dat is uniek. Het is een grote familie, met 2900 leden. Ook de vrouwenafdeling groeit. Dat zorgt weer voor een andere dynamiek. Zelfs in coronatijd groeiden wij als club. Iedereen is lid gebleven. Die loyaliteit is fantastisch. Bij alle 18+ leden bezorgden wij een giftbox en 75+ leden kregen een giftbox van de spelers van het eerste elftal. Dat is de kracht van Quick Boys!” Foreholte trots op certificaat Regionale Jeugdopleiding: ‘Steun in de rug’ “We lopen er niet mee te koop, maar we zijn wel trots als kleine dorpsclub.” Dat zeggen Dick-Jan Ente (Hoofd Jeugdopleiding) en Patrick Roukema (Technische commissie jeugd) van Foreholte over het clubcertificaat Regionale Jeugdopleiding van de KNVB. “Wij zetten in op de jeugd, op een manier die bij Foreholte past. Dat wordt gewaardeerd door de voetbalbond.” Foreholte is vergeleken met andere verenigingen in de regio een kleine speler. Dat beseffen de beleidsbepalers zelf ook. “We zijn een soort dorpshuis met betrokken mensen die voetbal ook leuk vinden”, zegt Ente. Maar dat betekent niet dat de vereniging uit Voorhout weinig te bieden heeft. Sterker nog, dat heeft de club juist wel. Een paar jaar geleden is Foreholte een traject ingegaan van NMC Bright - partner van de KNVB voor het ontwikkelingsgericht certificeren van clubs in het amateurvoetbal - met voor Foreholte als doel een regionale clubcertificering. Met succes, want in 2023 kwam het verlossende woord vanuit Zeist. “Het ‘vinkenlijstje’ van de KNVB is zo goed als ingevuld”, lacht Ente. “Je moet als club aan veel zaken voldoen. Je moet trainers met diploma’s hebben, fysiotherapeuten, duidelijk op papier hebben wat je uitvoert en dat ook daadwerkelijk kunnen aantonen, werken met video-analyses. Ga zo maar door. Dat doen we.” ONDERSCHEIDEND De oud-voetballer van AZ vervolgt: “Het is onze manier om met de jeugd onderscheidend te zijn ten opzichte van andere, grotere, clubs in de regio. Wij hebben niet de middelen die andere verenigingen wel hebben. En wat we anders doen? Onze denkwijze over voetbal. We willen dat teams op een bepaalde manier spelen en trainen, met vastgelegde spelprincipes. We hebben duidelijk gedocumenteerd wat we verwachten van een speler van Foreholte 1. En zo laten we jongetjes van 8 ook trainen. Als een jeugdspeler doorbreekt naar het eerste team, komt hij niet voor verrassingen te staan.” Foreholte wil opleiden, met eigen jongens de club naar een hoger plan tillen. “Maar we leiden natuurlijk niet alleen op voor het eerste team”, zegt Roukema. “Herkenbaar voetballen en trainen draagt ook bij aan het spelplezier, waardoor je, denken wij, voetballers langer kunt behouden voor de club. Dus ook voor vriendenteams die van vitaal belang zijn voor een vereniging. Maar we willen ons wel onderscheiden, zodat jongens die bij Foreholte voetballen twijfelen of ze wel op een hoger niveau willen spelen omdat het bij ons ook allemaal goed geregeld is. Als dat gebeurt, gaat het niveau bij Foreholte ook omhoog. Dat kunnen we weer doortrekken naar de senioren.” SUPERBELANGRIJK Het certificaat Regionale Jeugdopleiding is voor Foreholte superbelangrijk, vindt Ente. “Dit is wat we uit willen stralen als vereniging. Dat we opleiden. Iedereen heeft gelijke kansen. We willen kinderen uitdagen, door ze ook te selecteren voor andere teams, om daarin mee te spelen, en we denken verder dan alleen het trainingsveld en de wedstrijden op zaterdag. We willen meer aanbieden. Denk aan een goed pannaveldje. Vroeger leerde je voetballen op straat.” Roukema: “Dick-Jan en ik hebben nauw contact met elkaar over de beleidsmatige zaken. Alles staat op papier en onze trainers krijgen ook een boekje dat echt helder en leesbaar is, met illustraties. Niet een document van 60 pagina’s met alleen maar tekst.” Roukema loopt al langer rond bij Foreholte, Ente, die bij veel clubs hoofdtrainer is geweest, pas sinds de zomer van 2022. “We doen heel veel goed. Van het eerste en tweede elftal is 90 procent eigen jeugd, maar we merkten wel dat we een frisse blik nodig hadden. Iemand van buitenaf die een extra vertaalslag kan maken op en buiten het veld. Dat is met Dick-Jan gelukt”, zegt Roukema. “Voor ons is de certificering een steun in de rug”, besluit Ente. “Als iemand bij ons weggaat omdat hij echt een stap hogerop kan maken, stimuleren we dat. Echt. Maar als een speler weggaat omdat hij denkt dat hij het ergens anders beter heeft, niet. Een voetballer moet geen reden hebben om ergens anders te gaan kijken. Dat is onze taak.” Foto: Laura Saelman Photography Foto: Tjeerd van der Zwaan

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=