VoetbalJournaal Bergen op Zoom, voorjaar 2023

BERGEN OP ZOOM SINDS 2006 VOORJAAR 2023 WWW.VOETBALJOURNAAL.COM 13 19 21 Een groeiend bedrijf... Als Lamb Weston / Meijer maken we in onze Bergse fritesfabriek al 25 jaar aardappelproducten die je terug kunt vinden in de supermarkt of in restaurants. De groei zit er bij ons bedrijf flink in en we willen graag nog meer lekkere frites en specialiteiten maken, zoals Twisters en Ziggy Fries. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onze processen. ... waar jij goed op je plek bent! • Je komt in een enthousiast team op een veilige werkplek • Er wordt gewerkt in 5 ploegen of dagdienst • Onze processen zijn duurzaam en sparen het milieu • De mogelijkheid om door te groeien en jezelf verder te ontwikkelen • Je pensioenpremie wordt volledig betaald door je werkgever • Een einde boekjaaruitkering van 4,75% Kijk snel voor meer info op: https://lambweston.eu/nl/werken-bij/vacatures en solliciteer! Groei jij met ons mee in Bergen op Zoom? SCAN ME 0277663.pdf 1 8-5-2023 14:00:26 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen | Betalen | Sparen veldsink.nl Veldsink - vd Linden Burgemeester Elkhuizenlaan 39, Halsteren 0164 - 68 21 19 | halsteren@veldsink.nl Veldsink - Driekleur Laan van Hildernisse Noord 4 B, Bergen op Zoom 0164 - 25 60 00 | bergenopzoom@veldsink.nl Veldsink - Kuipers Glinkastraat 13-17, Bergen op Zoom 0164 - 23 63 17 | kuipers@veldsink.nl Onze vestigingen bij jou in de buurt Veldsink - Stultiëns Bergsestraat 5, Huijbergen 0164 - 64 62 71 | huijbergen@veldsink.nl Gratis bespaarcheck t.w.v €189 Veldsink Verduurzamers Check Slim en duurzaam investeren? Doe de gratis bespaarcheck. Haal meer uit je hypotheek met Veldsink. vertrouwd, verzekerd, Veldsink. Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen | Betalen | Sparen veldsink.nl Veldsink - vd Linden Burgemeester Elkhuizenlaan 39, Halsteren 0164 - 68 21 19 | halsteren@veldsink.nl Veldsink - Dr ekleur Laan van Hildernisse Noord 4 B, Bergen op Zoom 0164 - 25 60 00 | bergenopzoom@v ldsink.nl Veldsink - Kuipers Glinkastraat 13-17, Bergen op Zoom 0164 - 23 63 17 | kuipers@veldsink.nl Onze vestigingen bij jou in de buurt Veldsink - Stultiëns Berg estraat 5, Huijbergen 0164 - 64 62 71 | huijbergen@veldsink.nl Gratis bespaarcheck t.w.v €189 Veldsink Verduurzamers Check Slim en duurzaam investeren? Doe de gratis bespaarcheck. Haal meer uit je hypotheek met Veldsink. ypotheken | Verzekeringen | Pensioenen | Betalen | Sparen veldsink.nl V l i i B l i l , l 64 - | l l i . l Veld i k - D i l r L il i , 2 60 00 | bergenopzoom@veldsink.nl V ld ink - Kuipers li , | i l i . l V l i l i B , ij | ij l i . l p n u r k S zaam investeren? Burgemeester Elkhuizenlaan 39, Halsteren 0 L 0 6 Ve G 0164 | kuipers@veldsi B 0 8 n u r S rzaam investeren? t , , l i . el - d L n Bur st r z a alst r 64 - teren@ Vel k - Dr kl aan a H l r i e oor , r 0164 - 25 60 00 | bergenopzoom@veldsink.nl Vel ink i r li a at 1 1 , p 6 3 6 | i l i . l i V l - St ti Ber stra t 5, H r 016 - 64 62 71 | huij r s e t. . i du c Slim e rzaam investeren? ratis bespaarcheck , , l i . Hy | i | i | l | l i . l l i i B m r El i l l 01 21 1 | l t r l sink.nl l si r kl r Laa n Hil rni o r , r 0164 0 | bergen z o ld in . l l i - Kuiper Glink stra t 3- 7, r 0 63 | i l i . l Veldsink - Stultiën Ber tr at , H ij rgen 01 6 71 | ij r l i . l s t. . i d s ck rzaam investeren? 0284447.pdf 1 10-5-2023 16:41:51 modern ZW ALTIJD EE uitgebreid vele mogel deskundig Bent u aann u wilt Sn in BIN 0285119.pdf 1

Een groeiend bedrijf... Als Lamb Weston / Meijer maken we in onze Bergse fritesfabriek al 25 jaar aardappelproducten die je terug kunt vinden in de supermarkt of in restaurants. De groei zit er bij ons bedrijf flink in en we willen graag nog meer lekkere frites en specialiteiten maken, zoals Twisters en Ziggy Fries. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onze processen. ... waar jij goed op je plek bent! • Je komt in een enthousiast team op een veilige werkplek • Er wordt gewerkt in 5 ploegen of dagdienst • Onze processen zijn duurzaam en sparen het milieu • De mogelijkheid om door te groeien en jezelf verder te ontwikkelen • Je pensioenpremie wordt volledig betaald door je werkgever • Een einde boekjaaruitkering van 4,75% Kijk snel voor meer info op: https://lambweston.eu/nl/werken-bij/vacatures en solliciteer! Groei jij met ons mee in Bergen op Zoom? SCAN ME 0277663.pdf 1 8-5-2023 14:00:26 ‘A L S E R I E D E R E DAG 8 M E N S E N S T E R V E N A A N E E N Z I E K T E , I S H E T T I J D OM B U I T E N D E G E B A A N D E PA D E N T E ZO E K E N ’ . -Prof. Dr. CHJ (Casper) van EijckAan het woord is prof. Dr. Casper van Eijck, specialist alvleesklierkanker van het ErasmusMC. Een arts die ‘gewoon zijnwerk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. Slecht 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen een half jaar na de diagnose. Samenmet een teamvanspecialisten, onderzoekers énartsen uit drie academische ziekenhuizen gelooft Casper dat het mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie (OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd. De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. KOM O O K I N AC T I E Als bedrijf kunt u ook supporter van Casper worden. Een manier om te laten zien aan uw leveranciers, klanten en opdrachtgevers dat u gelooft in de aanpak van Casper en zijn team; durven denken buiten de gebaande paden om zodoende tot oplossingen te komen die er toe doen. In dit geval door mensen met alvleesklierkanker weer toekomstperspectief te geven via de ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden. U kunt heel gericht, via een langjarige campagne, een onderzoeksstap steunen of Support Casper als goed doel verbinden aan een evenement dat u zelf organiseert ofwaaraanumet uwbedrijf deelneemt. En omdat we nog altijd groeien zijn we ook geïnteresseerd in sponsoring voor de financiering of het ter beschikking stellen van mensen die ons kunnen helpen bij het begeleiden en coördineren van de activiteiten en de fondsenwerving. Ook een secretariaat voor pr-en marketing staat nog op ons wensenlijstje. Wij helpen bij uw eigen evenementen graag met ondersteunend promotie-en campagnemateriaal, zoals banners en flyers met informatie. Neemt u vooral contact op met ons om uw belangstelling kenbaar te maken zodat we samen kunnen kijken naar de meest optimale bijdrage. De Stichting is aspirant lid van het CBF-keurmerk en in het bezit van de ANBI status en is hiermee gekwalificeerd als ‘goede doelen organisatie’. Daardoor kunt u fiscaal tegen zeer gunstige voorwaarden uw bijdrage leveren. We gaan graag in gesprek met u om de mogelijkheden te bespreken. Onze directeur is Sjoerd Zwanenburg. U kunt hem rechtstreeks mailen via: sjoerd@alvleesklierkanker.nu of bellen op 06-22986752. N AM E N S C A S P E R E N Z I J N T E AM : B E DA N K T ! CO N TAC T G E G E V E N S Stichting Overleven met Alvleesklierkanker Postbus 837 3500 AV Utrecht Telefoon: 030 2306003 Mail: info@alvleesklierkanker.nu Website: www.alvleesklierkanker.nu SUPPORT CASPER PA A R S TA P P E N G E Z E T , N O G H E E L V E E L S TA P P E N T E G A A N . . . Het onderzoeksplan bestaat uit een preklinisch onderzoekstraject en een klinisch traject. Deels kunnen die gelijk oplopen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen. Ieder traject bestaat uit meerdere stappen. Het ismogelijk omals bedrijf of particulier één of meer – delen van – stappen te sponsoren. P R E K L I N I S C H O N D E R ZO E K Stap 1 & 2: Genereren en evalueren van virussen. Het is van groot belang om in deze fase van het onderzoek meerdere virussen in parallel te testen om zo enerzijds het meest geschikte virus te kunnen selecteren, en anderzijds om bij tegenvallende resultaten met een van de overige virussen het onderzoek te kunnen continueren. Totale kosten: € 905.000. Stap 3 Bestuderen van de interactie van geselecteerde virussen met het immuunsysteem. De virussen die de beste effectiviteit hebben laten zien in de diverse tumor modellen zullen verder geëvalueerd worden voor hun interactie met het immuunsysteem. Totale kosten: €405.000. Hier is inmiddels mee begonnen, dankzij een bijdrage van 110.000 euro. Stap 4 Genetisch in kaart brengen van de tumor voor het personaliseren van de behandeling. Niet iedere tumor en patiënt zijn hetzelfde, hierdoor kan het zo zijn dat voor patiënt A virus X werkt en voor patiënt B virus Y. Door middel van het genetisch in kaart brengen van verschillende tumoren kunnen we bekijken of we een op maat gemaakte therapie kunnen aanbieden aan patiënten. Totale kosten: €230.000. Stap 5 Ontwikkeling van schaalbare productiemethoden voor geselecteerde virussen. Virussen die gebruikt worden in patiënten moeten aan strenge eisen voldoen. Om ervoor te zorgen dat we aansluitend aan ons onderzoek kunnen beginnen met klinische onderzoeken is het nodig om tijdens het preklinisch onderzoek al aandacht te besteden aan productiemethoden. De hoeveelheden virus die binnen het preklinisch onderzoek gebruikt worden in muizen en cellen zijn in verhouding met de hoeveelheden die voor een patiënt nodig zijn erg laag. Het is dus belangrijk dat we kijken hoe we op grotere schaal de virussen kunnen laten maken zonder dat hun effectiviteit en veiligheid beïnvloed wordt. Totale kosten: €310.000. Stap 6 Verkrijgen van goedkeuringen bij toezichthoudende autoriteiten en algemeen onderzoekmanagement. De coördinatie van het onderzoek en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen zal gedaan worden door een ervaren klinisch project manager op postdoctoraal niveau gedurende de looptijd van het gehele onderzoeksproject. Totale kosten: €348.000. K L I N I S C H O N D E R ZO E K Naast het preklinisch onderzoek naar een innovatieve behandeling van alvleesklierkanker vinden wij het belangrijk datwe ooknú iets kunnenbetekenen voor patiëntenmet deze ziekte. Daarom willen we naast het preklinisch onderzoek ook alvast 2 kleine klinische projecten opstarten. Deze twee projecten word n hier n er ko t beschreven. Immuun monitoring bij patiënten met alvleesklierkanker. Tijdens dit onderzo k word n alle eerst de immuun profielen opg steld van huidige alvle s lierkankerpatië t n welke op de poliklin ek wor en g zi Door h t volgen van de v randeringe in de immuun profielen gedurende het behandeltraject van de patiënt zullen wij kunnen vaststellen waar problemen in de immuun reactie tijd ns de behandeling pl tsvinden n kun en wij, waar mogelijk, deze problemen in d toekomst a pakk n door he bijstellen of aanvullen van e huidig st daardb ha deli g. Totale kosten: €440.000. Hier is een start mee gemaakt, met behulp van een gift van 100.000 euro. Dendritische cel immunotherapie bij patiënten met alvleesklierkanker. Dendritische celtherapie is een vorm van immunotherapie, waarbij de afweercellen van het lichaam gestimuleerd worden om afweerstoffen te maken tegen bepaalde kanker cellen met als doel deze op te ruime . Deze t rapie lijkt dus p het principe van e n regulier inenting met dit v rsch l dat het activeren van de dendritisch cellen gebeurt buiten het lichaam. Als de dendritische cell n eenmaal geac iv erd zij , activeren zij op hun beurt bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten). Dit zijn c llen die kankercellen kunnen aanvallen en doden. Na afnem n v n bloed worden de cellen buiten het lichaam gekweekt n ‘opgeleid’. Daarna worden zij we r in h t lichaam gebracht zoda ze d tumor kunn n aanvallen. Totale kosten voor 20 patiënten: €360.000. Untitled-1 1 18-10-2016 9:05:13

3 R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M welove wesearch wedeliver De aftrap Ook is dit weer de tijd van allerlei evenementen en activiteiten omtrent de afsluiting van het seizoen wat vaak voor een hoop eenheid en gezelligheid zorgt op de clubs. Het is goed om te zien dat veel clubs kunnen rekenen op een fanatieke groep vrijwilligers en sponsoren die alle zeilen bijzetten om de clubs te ondersteunen waar mogelijk. Voor u ligt de nieuwe editie van het VoetbalJournaal Zeeuws-Vlaanderen met daarin alles over de clubs uit de regio. In deze editie spraken we onder meer met Dick Luykx van Lepelstraatse Boys over alle festiviteiten omtrent het 75-jarig jubileum van de club wat in juni groots gevierd zal worden. Ook feliciteren we in deze editie een historische kampioen, namelijk VV Vrederust. Het team van trainer Will Raats wist in een heroïsche wedstrijd tegen directe concurrent VVC ‘68 het kampioenschap in eigen hand te houden en maakte geen fout in de laatste speelronde tegen Alliance. Tevens hebben we in deze editie de aandacht voor het vrouwenvoetbal en wederom de bevestiging dat dat nog steeds in de lift zit. Jonkie Tatum Haverhoek ruilt namelijk ‘haar’ MOC ’17 in voor de profs van de Academy van Feyenoord. We hebben weer enorm ons best gedaan om een mooie uitgave te kunnen realiseren. Afsluitend willen we uiteraard weer een dankwoord uitspreken naar alle adverteerders die ook deze editie weer mede mogelijk hebben gemaakt. Mochten er opvallende of leuke items zijn waar wij in een volgende uitgave over kunnen schrijven horen we dat graag! Natuurlijk is het ook mogelijk om te adverteren in een volgende uitgave of om afhaallocatie te worden van het VoetbalJournaal. Hierover kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen via 06-52793527. Voor het laatste voetbalnieuws uit de regio verwijs ik u graag door naar onze website en Facebookpagina. Verder wens ik u en jou veel leesplezier in deze uitgave en hopelijk snel tot ziens in de regio! Sportieve groet, Rik van Hoek VoetbalJournaal COLOFON: Uitgever ZPRESS Sport, Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht, Tel: 078 6397070, web: www.zpress.nl Eindredactie Gino van den Broecke, www.gvdb-freelancing.nl Redactie Gino van den Broecke Fotografie Gino van den Broecke & archief clubs Acquisitie Rik van Hoek Vormgeving ZPRESS Studio, Niels Versteege Druk Nieuwsdruk Nederland Oplage 10.000 VoetbalJournaal voetbaljournaal_com vjournaal VoetbalJournaal Op het moment van schrijven zitten we middenin de apotheose van het seizoen 2022-2023. In de komende weken zullen de beslissingen vallen in alle competities en daarmee ook van de nacompetities. Voor wie ligt promotie in het verschiet en voor wie komt het degradatiespook om de hoek kijken? Dit zijn de vragen die horen bij deze weken van het seizoen. 5 VVC • Jeugdvoorzitter Bas van Eekelen ziet positieve ontwikkelingen bij VVC’68 DOSKO • Voor Charles Weijts is zijn rol als teammanager bij SV Dosko mooie uitlaatklep 7 Lepelstraatse Boys • Lepelstraatse Boys viert 75-jarig bestaan onder andere met Rowwen Hèze 9 SPS • Feijtel ziet doelstelling nacompetitie te halen mislukken NVS • Gijs van ’t Westeinde is de voetballende penningmeester bij vijfdeklasser NVS VIVOO • Niek Lameir hoopt af te kunnen sluiten met promotie MOC ‘17 • Jens Koopman heeft kans gegrepen bij MOC17 21 WHS • Rik de Wit voelt zich prettig in de nieuwe speelwijze RKSV Halsteren • Erwin de Nijs kijkt met frisse blik vooruit naar komend seizoen bij Halsteren WVV’67 • Jeroen van Dam aka ‘Jerooney’ is de muzikale aanvoerder van WVV’67 - 4 ODIO • ODIO en Brandsfit slaan handen ineen: een nieuwe kledinglijn voor hele club METO • Sander Bogers en METO gaan vol voor behoud in vierde klasse VHC Kreko • Scoren met VHC Kreko Stavenisse • Rowan Dorst kijkt al uit naar het nieuwe seizoen Steenbergen • Viering 90-jarig jubileum v.v. Steenbergen meer dan geslaagd 13 Prinsenland • Aanvaller Rody van den Bergh hoopt op afscheid met een prijs bij Prinsenland NOAD’67 • Luuk Roggeveen gaat de nacompetitie in 15 ODIO • Luke de Dooij richt zich na kruisbandblessure bij ODIO op nieuwe seizoen Smerdiek • Rick Schier hoopt zich komende jaren bij Smerdiek te blijven ontwikkelen 19 11 Vrederust • Stefan van den Boom roemt collectief bij historisch kampioenschap Vrederust SC Welberg • Nouri el Jilali ziet meer potentie bij SC Welberg dan er nu is uitgekomen MOC ‘17 • Tatum Haverhoek verruilt MOC’17 voor MO16 van Feyenoord Rotterdam Grenswachters • Mathijs Brok voor het eerst blessurevrij RKSV Halsteren • Macky el Barmaki geniet van de progressie en kampioenschap met JO11 Tholense Boys • Mitchel Jansen had zich heel ander seizoen voorgesteld bij Tholense Boys 17 Nieuw-Borgvliet • Ricky Bergmans gaat nog seizoen door bij nieuwe fusieclub Markiezaten NOAD ‘67 • Leon Oomen hamert vooral op het plezier bij JO13-2 van De Markiezaten De opstelling 23 25 30 27 29

In onze winkels bieden wij u een breed en altijd vers assortiment. En dat is meer dan alleen: ‘het allerbeste brood en banket’. Bij bakkerij van Ravels bent u ook aan het juiste adres voor een ruime keuze aan gebak, brood en specialiteiten. En dat is nog niet alles! Denk bijvoorbeeld aan bruidstaarten, rozijnenbrood, harde en kleine broodjes, hartig en lekker, alles zit in ons assortiment. Ook tijdens de feestdagen helpen wij u met ons assortiment. Onze vlaaien vinden ook gretig aftrek en let u ook eens op onze speciale gebakscorner, met een heerlijk aanbod vers gebak in alle soorten en maten. info@ravels.nl | www.bakkerijvanravels.nl Zonneplein 9-10 | 4624 BC Bergen op Zoom | 0164-240820 Markizaatsweg 11 | 4615 PA Bergen op Zoom | 0164-712208 0277348.pdf 1 5-5-2023 15:35:17 Supporter van alle clubs in de regio! 19 JAN. 2023 OPEN AVOND WIJ ZOEKEN: MONTEURS LASSERS CNC KANTER/ZETTERS WERKENBIJTUMMERS.NL KOM OP 19 JANUARI NAAR DE OPEN AVOND OM EEN KIJKJE TE NEMEN EN ZELF TE ERVARENWAT WIJ DOEN! TUMMERS IS OP ZOEK NAAR TECHNIEKBAZEN Kijk op onze website werkenbijtummers.nl voor meer informatie over de open avond en onze vacatures! 19 JAN. 2023 OPEN AVOND T IS OP TECH 19 JAN. 20 3 P AVO U TECH 19 JAN. 2023 OPEN AVOND I T C KOM OP 19 JANUARI NAAR DE OPEN AVOND OM EEN KIJKJE TE KIJK OP ONZE WEBSITE WERKENBIJTUMMERS.NL VOOR MEER INFORMATIE EN ONZE VACATURES! 0278809.pdf 1 25-5-2023 14:47:36 De Beeklaan 1, 4661 EP Halsteren 06 53 50 51 92  info@unision.nl WWW.UNISION.NL 0284074.pdf 1 12-5-2023 14:11:13 0236821 187x127 VJ Bergen op Zoom seizoen 19-20 Korte lijnen. Samen sterk! Van der Vlugt Accountants is een zelfstandig accountantskantoor met vestigingen in Brabant en Zeeland. Wij bieden een totaalconcept van A tot Z aan en dat maakt ons uniek. Van een eenvoudige administratie tot een complexe waardebepaling tot een controle van uiterste deskundigheid. Voor alle branches. Onze nauwe samenwerking met specialisten zorgt ervoor dat wij uw betrokken adviseur kunnen zijn. 0164 68 63 66 Dorpsstraat 4, Halsteren info@vdvaccountants.nl www.vdvaccountants.nl 0284075.pdf 1 5-5-2023 15:46:07 Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op. Heldere, onafhankelijke woningtaxaties, 7 dagen per week tot uw dienst.  06 24 44 69 68 0284812.pdf 1 5-5-2023 16:02:56 Halsteren 0284841.pdf 1 5-5-2023 16:04:38

5 R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M welove wesearch wedeliver Voor Charles Weijts is zijn rol als teammanager bij SV Dosko mooie uitlaatklep Jeugdvoorzitter Bas van Eekelen ziet positieve ontwikkelingen bij VVC’68 Maar liefst 44 jaar is Weijts (73) verbonden aan SV Dosko, de club die in zijn leven dan ook een heel belangrijke plaats inneemt. Hij begon ooit met voetballen bij MOC’17 en trainde daar ook de C-junioren. Tot hij de vraag kreeg of hij interesse had bij SV Dosko de B-jeugd onder zijn hoede te nemen. “Dat heb ik toen gedaan en ben sindsdien nooit meer weggegaan. Zo was ik onder meer trainer van de A-jeugd en tientallen jaren actief als keeperstrainer. Dat heb ik gedaan tot 2021, toen wilde men een jongere keeperstrainer bij de selectie in de persoon van Corné Kuiper die ik zelf ook nog als keeper onder mijn hoede heb gehad. Voor die keus had ik alle begrip en sindsdien ben ik teammanager, een rol die me ook meer dan goed bevalt.” Als vrijwilliger vervult hij zijn rol bij de eerste selectie met passie en trots, want ook in deze taak gaan per week de nodige uurtjes zitten. “Ik vul de wedstrijdformulieren is, zorg dat de informatie allemaal tijdig bij de spelers is en regel de kleding van de selectie. Alle hand- en spandiensten probeer ik voor de technische mensen uit handen te nemen en dat is stiekem toch wel het nodige, maar het is gewoon leuk om bij de groep op deze manier betrokken te blijven. Jammer natuurlijk dat het sportief een tegenvallend seizoen is geweest en dat je volgend jaar weer in de tweede klasse speelt.” Waar mensen die wat ouder zijn soms moeite hebben met de toenemende digitalisering, daar is Weijts prima op de hoogte van sociale media, Whatsapp en digitale wedstrijdformulieren. “Ja hoor, dat gaat me goed af. Ik ben geen ster erin, maar heb in het verleden als programmeur op een fabriek gewerkt dus omgaan met digitale media dat lukt me prima. Die digitale wereld is me zeker niet vreemd.” Het is voor de gepensioneerde clubman bovendien een prima manier om heerlijk actief in het leven te blijven staan en van dichtbij het voetbalspelletje bij zijn club te volgen. “Ik ben bij elke training op de club en ook tijdens de wedstrijden ben ik er altijd bij. Het is gewoon leuk om met die gasten om te gaan, dat houdt me jong. Sportief zitten we momenteel in de magere jaren, er gaan ook nu weer een aantal ervaren krachten naar het tweede elftal. Dat is zonde, maar we zullen weer moeten bouwen aan een nieuw team. Oud-trainer Peter Sweres komt weer terug en die is destijds daar ook goed in geslaagd, dus heb daar ook nu weer alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. We zijn immers een club die altijd sportieve ambitie heeft en dat zal niet veranderen.” Weijts kijkt ook al met een blik richting de toekomst. En dan met name wat betreft de jeugd. “Die zijn de afgelopen jaren veelal richting MOC’17 gegaan. Hopelijk slagen we erin om de jeugdafdeling weer een beetje te laten groeien in de toekomst, want nu is het hoogste team de JO12. Daar zit dus een heel gat tussen om te dichten richting die senioren. Dat hoop ik ooit nog mee te mogen maken. Voorlopig blijf ik deze rol met hart en ziel vervullen zolang het me gegeven is. Het is een fijne invulling van mijn vrije tijd en een heerlijke uitlaatklep.” HALSTEREN – “Dat laatste is zonder meer waar. En dan een ambitie om de jeugdafdeling weer te laten groeien en bloeien, maar niet persé omdat er op een bepaald niveau gevoetbald dient te worden. Want het is binnen VVC’68 vooral de doelstelling, dat ieder lid vooral met plezier op het trainingsveld moet staan en op zaterdag plezier moet beleven tijdens het uitoefenen van zijn of haar hobby. En gezien de tevredenheid bij het jeugdkader én toch ook het plezier wat we zien bij de leden dan denk ik dat we op de goede weg zijn.” Ter vervanging van zijn vorige rol als coördinator heeft de nieuwe jeugdvoorzitter nu de beschikking over twee jeugdcoördinatoren die de boel op technisch vlak nu aansturen. Wat betreft de natuurlijke doorstroming van jeugdleden richting de senioren, daar heeft de komende jaren Van Eekelen en zijn jeugdkader nog zeker het nodige werk te verzetten. “We willen over een aantal jaren er graag naartoe dat er weer wat meer jongens vanuit de eigen gelederen doorstromen naar onze seniorenteams. De oudste jeugd is de JO13, dus daarin hebben we nog een aantal jaren te overbruggen voorlopig. Maar als ik zie hoe we qua leden en aanmeldingen zijn gegroeid sinds de coronaperiode, dan stemt dat wel tevreden en blijven we daarin ook werven.” Qua randvoorwaarden is het bij VVC’68 volgens Van Eekelen binnen zijn vereniging prima in orde, getuige het feit dat er voldoende sponsoren zijn, alle jeugdspelers voorzien zijn van mooie tenues en ze allemaal twee keer per week kunnen trainen. “En natuurlijk op zaterdag ook in de competitie hun speelminuten kunnen maken. Want goed presteren en op een hoog niveau voetballen is leuk, maar gezelligheid in wat ze doen en vooral ook sámen doen met elkaar in teamverband dat vinden we veel belangrijker. Als iemand goed genoeg is, dan komt dat talent altijd wel bovendrijven.” Was hij als jeugdcoördinator al flink wat uurtjes in de weer voor de club, als jeugdvoorzitter gaan er onbewust toch nog meer uren inzitten. Maar dat heeft hij er BERGEN OP ZOOM – Het zat er al een hele tijd aan te komen, maar na de thuisnederlaag tegen Nemelaer (0-3) viel definitief het doek voor SV Dosko. Na elf jaar zakt de ploeg weer terug richting de tweede klasse, tot teleurstelling van clubman en teammanager Weijts. Min of meer per toeval, zo rolde Bas van Eekelen bij VVC’68 een aantal maanden geleden in zijn nieuwe functie als jeugdvoorzitter bij VVC’68. Hij was er al actief als jeugdcoördinator toen hij de vraag kreeg om de vacante rol als jeugdvoorzitter op te pakken. Dat deed hij en tot op heden met heel veel plezier en de nodige ambitie. graag voor over. “Ik was altijd al van heel veel zaken binnen de vereniging op de hoogte en gaf ook wel mijn mening. Mede dat zijn ook de argumenten geweest vanuit de club om mij voor deze rol te benaderen. Tot op heden heb ik het ook enorm naar mijn zin en probeer ik de functie in te vullen op de manier die denk ik het beste bij mij past. Ik krijg vanuit het bestuur en vanuit de club ook veel hulp om de boel goed neer te zetten. Want als het fundament eenmaal staat dan moeten we de boel alleen in goede banen blijven leiden met elkaar. We moeten met elkaar proberen om de trein weer volop in voorwaartse beweging te krijgen en ik ben er van overtuigd dat we daarin zeker gaan slagen.” “Ik proberen een keer per week bij de verschillende trainingen te gaan kijken en de trainers te spreken of op hun vragen te reageren. Daarnaast ben ik elke zaterdag op de club om zoveel mogelijk wedstrijden te kijken. Daar kan ik echt heel erg van genieten als ik dan al die gasten in de rode tenues met plezier en passie op het veld te zien staan. Daar doen we het voor en dat geeft ongelofelijk veel energie.”

R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M O F F I C I A L S U P P L I E R Zilverhoek 16, 4651 SP Steenbergen | 0167 - 76 90 27 info@optimumonderhoudt.nl | www.optimumonderhoudt.nl 0277379.pdf 1 5-5-2023 15:37:00 Kladseweg 51 4664 RC Lepelstraat marielle@adentro-iso.nl 0278658.pdf 1 3-4-2023 08:00:23 WIJ LEIDEN JONGEREN OP VOOR EEN TOEKOMST IN DE BOUW! www.bouwmensenzuidwest.nl | 0164-213 555 LEERLINGEN GEZOCHT! Leren, werken én verdienen tegelijk! 0281932.pdf 1 12-5-2023 14:12:15 Eigen teelt: Asperges Aardbeien Honing Rabarber Lekker vers uit de Streek: Zeegroenten Nieuwe Thoolse en meer OpeningstijdenWinkel: Maandag t/m zaterdag 09:00 – 17:00 Zon- en Feestdagen 10:00 – 13:00 Bestellingen bij voorkeur WhatssApp of sms 06-18731400 Mail: info@aardbeienasperges.nl www.aardbeienasperges.nl Polderweg 2A 4664PB Lepelstraat BrabantseWal (NB) Snelle reactie: 06-18731400 0284598.pdf 1 12-5-2023 14:17:26 Timmermans Administratie Advies Kantoor  Burgemeester Vergroesenstraat 5, 4611CW Bergen op Zoom  0164 - 26 56 56  Info@timmermansadministratie.nl EDGE www.timmermansadministratie.nl  "Uw wens, onze TAAK!" 0284795.pdf 1 5-5-2023 15:55:23 Nieuwbouw Verbouw Renovatie Ruige Velden 16 • 4664 RG Lepelstraat Telefoon: 0164 685367 • Mobiel : 06 5335 1929 0284800.pdf 1 5-5-2023 16:00:36 0284822.pdf 1 12-5-2023 14:06:42 Advertentie Beverland Uw persoonlijke financiële coach! Accountancy – Salaris & HRM – Fiscaal - Advies Dorpsstraat 105, Halsteren | Tel.: 0164-680010 info@capsnobel.nl | www.capsnobel.nl Advertentie Breda Uw persoonlijke financiële coach! Accountancy – Salaris & HRM – Fiscaal - Advies Stadionstraat 15b | 4815 NC Breda | Tel.: 076-522 50005 info@capsnobel.nl | www.capsnobel.nl 0205511.pdf 1 22-2-2018 14:39:11 84828 6 4 23 0 41 55 Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl De wereld wordt rookvrij Wen er maar aan

7 R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M welove wesearch wedeliver Lepelstraatse Boys viert 75-jarig bestaan o.a. met Rowwen Hèze “Daar zijn we uiteraard enorm blij mee! Vijf jaar geleden stonden onder meer The Dirty Daddies en Snollebollekes aan de Kruisweg op ons podium. Dat was zo’n succes, dat er zelfs een jaarlijks terugkerende festival ontstond, het Groen Gras Festival. Heel mooi natuurlijk, want als activiteitencommissie staan we al ruim vijfentwintig jaar hier op de braderie tijdens het Pinksterweekend. In een tent op het Kerkplein om wat bij te verdienen voor de vereniging. Van dat geld hebben we zodoende al heel wat mooie evenementen bij de club kunnen realiseren en flink kunnen uitpakken. Dat doen we nu dus opnieuw om ons 75-jarig jubileum te vieren”, zegt Dick Luyckx namens de activiteitencommissie van het jubilerende Lepelstraatse Boys. Rowwen Hèze zal dus op de eerste dag van het jaarlijkse Groen Gras Festival (vrijdag 9 juni) op het podium verschijnen en er ongetwijfeld een geweldige happening van maken. Naast de Limburgse feestband staan die avond ook de 9-koppige coverband IMPAKT én de afsluitende Amerikaanse band The Wetnecks op het programma. Waar IMPAKT met uiteenlopende covers het publiek zal vermaken, dopen The Wetnecks de feesttent ongetwijfeld om tot een echt hillbillyfeest met een mix van blue grass, pop, country en rock&roll. Op zaterdag 10 juni draait het op het groene Lepelstraatse gras vooral om voetbal. “Dan is onder andere de jeugd van Lepelstraatse Boys aan de beurt. Zij krijgen een drie uur durende voetbalclinic die wordt verzorgd door voetbalschool TIC uit Roosendaal. Om 17.00 uur zal er vervolgens een samengestelde selectie van spelers bij Lepelstraatse Boys aftrappen voor een duel tegen het RTL Sterrenteam. Dat belooft zeker ook een spektakel te geven.” Bij het RTL Sterrenteam zijn onder andere BN’ers als John Williams, Tim Douwsma, Buddy Vedder, Danny Froger, Nathan Rutjes, Charly Luske en Yes R actief. De oud-topscheidsrechter Dick Jol zal de wedstrijd gaan leiden. Wanneer het duel is afgelopen verplaatste het feestgedruis zich weer naar de tent voor een muzikale avond waar Jan Biggel de avond opent. Queen Tribute Band Crazy Little Things, zanger Jeffrey Heesen, de band The Legends en niemand minder dan Wolter Kroes zullen het podium en de tent ongetwijfeld laten zingen en swingen. “Op zondag 11 juni wordt er door de club om 14.30 uur nog een jubileumreceptie gehouden voor verenigingen uit de regio en vindt een reünie plaats met oud-leden. Als er nog oud-leden zijn van Lepelstraatse Boys die erbij willen zijn om met ons het jubileum te vieren? Die kunnen zich nog aanmelden via lepboys@outlook.com. Want we willen met zoveel mogelijk mensen die actief zijn of zijn geweest bij de vereniging deze mooie mijlpaal vieren.” Heb je nog geen tickets voor het 4e Groen Gras Festival? Tickets voor deze 2 geweldige muzikale dagen zijn te bestellen via www.lepelstraatseboys.nl en dan kiezen voor Groen Gras Festival! LEPELSTRAAT – Jubilea zijn er omstil te staan bij memorabelemomenten. Dat kan je klein doen, maar je kan ook groots uitpakken. Voor dat laatste heeft men gekozen bij Lepelstraatse Boys dat dit jaar 75 jaar bestaat. Uitpakken tijdens een driedaags jubileumweekend met clinics, recepties, sportieve activiteiten én muziek. Voor dit jubileum wist de activiteitencommissie niemand minder dan de Limburgse feestband Rowwen Hèze naar Lepelstraat te halen. Op vrijdag 9 juni staan ze op het Lepelstraatse hoofdpodium.

De sportshop uit Steenbergen Voor al uw teamwear en accessoires www.bkssport.nl www.bksbedrijfskleding.nl Graaf Hendrinkstraat 3C 4651TB Steenbergen Tel: 0167-729313 info@bksgroep.com 0276632.pdf 1 28-3-2023 15:17:00 0276911.pdf 1 8-5-2023 16:54:42 0277205.pdf 1 5-5-2023 15:34:11 HEENSEDIJK 49, 4655 AK DE HEEN WWW.HOGEDIEP.COM • 0167-217545 hogediep.indd 1 25-5-2023 10:35:59 0284213.pdf 1 6-4-2023 10:25:00 TEL. 06 52 55 72 57 0284498.pdf 1 25-5-2023 13:00:31 0284691.pdf 1 19-4-2023 10:58:10 Kantoor Stoofweg 9 | 4681 RK Nieuw-Vossemeer | 0167-502544 06-51153751 | cadvantilburg@home.nl | www.vantilburggrondverzet.nl 0285690.pdf 1 25-5-2023 10:13:05

9 R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M welove wesearch wedeliver Gijs van ’t Westeinde is voetballende penningmeester bij vijfdeklasser NVS “Het is zeker niet alledaags denk ik, maar zelf ben ik het nu inmiddels wel gewend. Toen de vorige penningmeester het aangegeven wat rustiger aan te willen doen is men op zoek gegaan naar een vervanger. Na een gewonnen wedstrijd, en de nodige biertjes tijdens de derde helft, kreeg ik ineens een bierviltje onder mijn neus geschoven… Tja, dan weet je het wel en voor ik het wist was ik de nieuwe penningmeester haha. In eerste instantie dacht ik er misschien wat luchtig over, maar toen ze ineens alle ordners kwamen brengen zag ik dat er toch ook bij een relatief kleine club zoals NVS bést het nodige komt kijken.” Vanuit zijn werk als makelaar binnen de internationale wielerwereld is Van ’t Westeinde overigens wel gewend om met contracten, administratieve rompslomp, boekhouding en jaarrekeningen om te gaan. Dus hij is dan ook prima in staat om op de ‘NVS-winkel’ te passen. “Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, maar daar was het cijfermatige niet de hoofdmoot. Toch moet ik bekennen dat het wel leuk is om te doen. Stiekem gaan er de nodige vrije uurtjes inzitten, maar ik ben van mening dat je ook wat mag terugdoen voor een club of vereniging als vrijwilliger. De een staat op het veld, de ander is actief bij commissies of helpt het terrein te onderhouden. Ik doe het op deze manier en kan zo ook buiten het veld mijn steentje bijdragen.” Volgens de penningmeester, die op zondagen actief is bij het eerste elftal van de vijfdeklasser, is NVS een actieve en vooral financieel gezonde vereniging. “Natuurlijk is het van belang om goed op de centjes te letten en is het elk seizoen weer opnieuw begrotingstechnisch de eindjes aan elkaar knopen. Maar we slagen daar tot op heden nog meer dan prima in. We hebben een grote schare aan vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken en dat betaalt zich toch terug. Mensen zijn trots om voor hun club wat extra’s te betekenen en dat is alleen maar mooi. Bovendien ook noodzaak om te kunnen overleven in de huidige tijd.” Waar het financieel prima loopt, daar had het volgens Van ’t Westeinde sportief gezien nog wel ietsje beter gekund. “We zijn vorig jaar gedegradeerd uit de vierde klasse. Jammer voor de club en dan hoop je dat je direct weer kunt opklimmen maar dat is toch lastiger dan verwacht. We hebben een jonge selectie met jongens die nog wel wat moeten wennen aan het seniorenvoetbal. Dat heeft tijd nodig en heeft logischerwijs wat punten gekost. Zo verloren we twee keer van DEVO en lieten tegen VIVOO onnodig dure punten liggen. Dan moet je achtervolgen en hopen om nog ergens een periode te pakken. Het zou mooi zijn maar moet niet koste wat kost. We zijn een dorpsclub en dat karakter willen we behouden. Dus voor ons geen trein aan spelers van buitenaf, dat past ons niet. We doen het met eigen mensen of mensen die via-via hier naartoe komen. Als we dan de stap weer omhoog kunnen maken is het prima, anders dan proberen we jaarlijks leuk bovenin mee te draaien op dit niveau. Zolang de boel maar gezond blijft en blijft bestaan, dat is het allerbelangrijkste!” NIEUW-VOSSEMEER – Verenigingen en (sport)clubs zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers om de boel draaiende te kunnen houden. En zéker als het gaat om kleine dorpsclubs. Zondag vijfdeklasser NVS behoort daar ook zeker toe. Spelers die een jeugdteam trainer gebeurt regelmatig, maar spelende leden die tegelijk ook op de centjes passen…. Gijs van ’t Westeinde (28) is actief in het eerste elftal en tegelijk bezig aan zijn tweede seizoen als penningmeester. Artjan Feijtel en SPS zien doelstelling nacompetitie te halen mislukken Gezien de samenstelling van de spelersgroep, is het voor de inwoner van Poortvliet overigens niet geheel onverwachts. “We hebben simpelweg een te smalle selectie. En dan moet je gaan schuiven bij blessures of hele jonge jongens noodgedwongen inbrengen. Terwijl het merendeel van de selectie die we hebben ook nog vrij jong is. Zelf ben ik twintig en ook nog maar bezig naar mijn eerste volledige seizoen. Dus jammer is het zeker, maar geheel onverwachts komt het ook niet echt. Al vind ik wel, dat je als club ambitie moet tonen door een mooie doelstelling met elkaar af te spreken aan het begin van een seizoen.” Feijtel loopt al sinds zijn vierde rond op Sportpark D’n Aekerboam. Toen hij vanuit de jeugd de stap maakte naar de senioren, sloot hij eerst aan bij het tweede elftal. Maar toch wilde hij graag een meer serieuze en extra uitdaging dus pakte hij de kans om zichzelf te bewijzen bij het eerste met beide handen aan. Daar is hij onder trainer Marc de Weerd wekelijks wel basisspeler. “Ik had inderdaad behoefte aan meer uitdaging en wilde toch wat serieuze met het spelletje bezig zijn. Dat is nu bij het eerste toch even iets meer dan bij het tweede elftal. Dat was mooi om te wennen, want vanuit de jeugd naar de senioren vond ik toch een grote stap. Meestal stond ik bij de JO19 en ook in het tweede voorstopper, maar nu bij het eerste speel ik bijna altijd wel rechtsback. Dat was aanpassen, maar nu ben ik het gewend. Al is het wel mijn ambitie om in de toekomst te proberen in het centrum mijn basisplek te gaan afdwingen.” Dit seizoen had de ploeg dus wel de nodige ambitie bij de start, maar een flink aantal blessures zorgde voor fikse uitdunning van de selectie. “En als je dan een kleine club bent zoals wij zijn met SPS dan is dat op een gegeven moment niet heel simpel meer op te vangen. Logisch dan ook dat je niet de resultaten behaald die je dan graag zou willen of normaal ook moet kunnen behalen. En dan speel je eigenlijk een seizoen met wedstrijden zonder dat je iets tastbaars kunt pakken. Zonde natuurlijk maar vooral een logisch gevolg van de omstandigheden waarmee we te maken hebben.” Het klinkt realistisch en eerlijk uit de mond van de jonge inwoner van Poortvliet die zichzelf typeert als een verdediger die heel goed weet wat zijn kwaliteiten zijn. “Ik ben niet persé de meest technische en verfijnde voetballer, maar heb wel de nodige duelkracht. Mijn tegenstander uitschakelen, ballen veroveren en ze dan inleveren bij de creatievere spelers. Je moet als speler weten wat je niet kunt en dat aan anderen overlaten haha.” Gezien zijn leeftijd heeft hij nog voldoende jaren de tijd om de mindere aspecten uit zijn spel bij te schaven. “Dat is wel de bedoeling en dat zal ik sowieso hier bij SPS doen. Ik speel hier lekker op het dorp en voetbal met vrienden terwijl ik wekelijks basisspeler ben. Dat is me veel meer waard dan ergens een niveau hoger op de bank te bivakkeren. Want ik wil vooral beter worden door minuten te maken. Die kans heb ik hier volop. Voorlopig nog als rechtsback, maar komt ooit de kans in het centrum, dan ga ik proberen die met beide handen te grijpen. Voor nu is het goed zo en wil ik me blijven ontwikkelen. En waar dat eindigt, daar heb ik nog heel wat seizoenen voor om dat hopelijk te gaan ontdekken.” POORTVLIET – Een periodetitel pakken en daarna meestrijden in de nacompetitie. Die doelstelling had men bij SPS aan het begin van het seizoen samen afgesproken. Een flink aantal wedstrijden voor het eind van de competitie is verdediger Artjan Feijtel (20) duidelijk: ‘Die doelstelling is om zeep en dat is best zonde.’

Uw adres voor reparatie, onderhoud en verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen Kruispoort 5, 4651 AL Steenbergen • Tel. 0167 563 212 www.tweewielercentrumsteenbergen.nl 0276628.pdf 1 5-5-2023 15:30:12 WWW.SLIJTERIJVERAART.NL Slijterij wijnhandel Veraart  Oostdam 28, 4651 AW Steenbergen  0167-563166  admin@slijterijveraart.nl 0276630.pdf 1 28-3-2023 15:19:23 Is uw auto overbodig en wilt u uw auto verkopen? Of wilt u juist een nieuwe auto kopen? Kijk dan op onze website voor het actuele aanbod! WWW.MVH-AUTOMOTIVE.NL Wij verkopen auto’s waarmee we u met een veilig gevoel op weg kunnen laten gaan! Tot ziens bij MVH Automotive! Industrieweg 1c, 4661 VN Halsteren 06-48917820 0277051.pdf 1 5-5-2023 15:33:09 Prins Reinierstraat 2 4651 RZ Steenbergen Tel: 0167 - 728988 www.secondsale.nl Prins Reinierstraat 2 4651 RZ Steenbergen Tel: 0167 - 728988 www.secondsale.nl Prins Reinierstr a 4651 RZ Steenberge el: 0167 - 728988 w.secondsale.nl 0284111.pdf 1 16-5-2023 09:47:48 Onze belangenbehartiging is gratis Dits Letselschade werkt vanaf 2010 als onafhankelijk belangenbehartiger voor letselschadeslachtoffers. Wij zijn gevestigd in West-Brabant en helpen vanuit onze regio slachtoffers in heel Nederland. Ongeacht uw woonplaats komen wij altijd persoonlijk bij u langs. Kaaistraat 23 4651 BL Steenbergen 0167 500899 | info@ditsletselschade.nl www.ditsletselschade.nl Expert Rob Dits 0284208.pdf 1 6-4-2023 13:02:36 AAR LES? e BEN JIJ KLAAR VOOR RIJLES? VOOR EEN BETAALBARE PRIJS UW RIJBEWIJS! REGIO WEST-BRABANT Zaagmo l en 1 6 467 1 HK D i n t e l oo r d 06 43 05 7 5 44 voor informatie en contact www.verkeersschooldre.nl Verkeersschool Dre BEN JIJ KLAAR VOOR RIJLES? VOOR EEN BETAALBARE PRIJS UW RIJBEWIJS! REGIO W 467 1 voor infor Verkeersschool Dre BEN JIJ KLAAR VOOR RIJLES? VOOR EEN BETAALBARE PRIJS UW RIJBEWIJS! Verkeersschool Dre BEN JIJ K VOOR R VOOR EEN BETAALBARE PRIJS UW RIJBEWIJS! Verkeersschoo 0284514.pdf 1 5-5-2023 15:51:48 Markt 20 4651 BC Steenbergen 06-20021178 0284694.pdf 1 22-5-2023 08:19:45 Dakraam Steenbergen Gespecialiseerd in Velux dakvensters Kom de VELUX Dakserre bewonderen in onze showroom (showroom is op afspraak) Van Andelstraat 5, Steenbergen • Telefoonnummer 06-57290792 • www.dakraamsteenbergen.nl • info@dakraamsteenbergen.nl 0284735.pdf 1 8-5-2023 15:13:50

11 R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M welove wesearch wedeliver Nouri el Jilali ziet meer potentie bij SC Welberg dan er nu is uitgekomen Want de resultaten zijn bij de zaterdag vierdeklasser dit seizoen zeker niet om de loftrompet over te steken. Eind februari was de ploeg zelfs nog puntloos en werd er besloten om per direct de samenwerking met trainer Koos Kortland te beëindigen. Tim van der Ree nam begin maart de rol van interim-trainer op zich tot eind van dit seizoen. “De komst van Tim als nieuwe trainer is zeker wel een impuls geweest voor ons als spelersgroep, al zit er in mijn ogen zeker nog veel meer potentie in onze selectie dan er tot op heden is uitgekomen. De trainerswisseling heeft zeker de nodige impact gehad op de ontwikkeling van de groep. Hopelijk dat we volgend seizoen weer een paar stappen voorwaarts kunnen zetten met z’n allen.” El Jilali wilde een paar seizoenen geleden niet persé prestatief voetballen en koos daarom weloverwogen voor een overstap naar SC Welberg. “We zijn daar een vriendenteam begonnen bij Zaterdag3. Maar de situatie bij de club zorgde ervoor dat we vanuit het bestuur de vraag kregen of we niet wilden doorschuiven om van ons elftal, waarin toch veel jonge jongens speelden, het nieuwe eerste elftal te maken. Die handschoen hebben we toen opgepakt en sindsdien zijn we in het standaardvoetbal actief. Dat bevalt overigens heel goed, al zouden enkele klinkende resultaten zeker meer dan welkom zijn. Maar geduld is daarvoor een schone zaak, want ik ben overtuigd dat die absoluut zullen komen.” De selectie van SC Welberg herbergt volgens de aanvoerder, die als centrale verdediger de lijnen uitzet en de boel probeert wekelijks op sleeptouw te nemen, zeker wel kwaliteit. Maar het is vooral de onervarenheid die binnen het seniorenvoetbal opbreekt. “Als je kijkt in welke klasse wij spelen tegen teams zoals Alliance, Steenbergen, VVC’68 en Vrederust… Die zijn van een totaal ander niveau dan wij natuurlijk. Het is vooral zaak om speelminuten op te doen en ‘vlieguren’ te maken voor iedereen. Want het is toch wel even anders om tegen de spitsen van Vrederust te spelen of tegen een willekeurige spits bij de JO17 of JO19.” Bij Steenbergen was El Jilali onder meer centrale middenvelder, voorstopper en laatste man en had dus altijd wel een rol in de as van het elftal. “Ik ben van nature wel een speler die zich nadrukkelijk met het spel bemoeit en ook verbaal zichzelf wel laat horen. Dat we nu zo laag staan, dat hadden we eigenlijk ook weer niet verwacht. En al zeker niet gehoopt, maar soms lopen zaken nu eenmaal niet zoals je vooraf denkt en daar is dit seizoen een voorbeeld van. We hadden de ambitie om richting het linkerrijtje op te schuiven en ik denk ook zeker dat dit realistisch is. We moeten proberen om de boel nu bij elkaar te houden en misschien nog links en rechts er wat jongens bij te halen. We scoren dit seizoen gewoon moeilijk en hebben ons niet altijd weten te belonen op de momenten dat het kon. Dus als we die elementen weten toe te voegen aan ons spel, dan denk ik zeker dat we in het nieuwe seizoen beter voor de dag gaan komen.” Stefan van den Boom roemt collectief bij historisch kampioenschap Vrederust “Het was de laatste weken inderdaad niet onze beste periode, maar sommigen hadden echt last van de spanning. We waren er in het verleden al een aantal keren dichtbij, maar nu helemaal. Tegen VVC’68 was ongekend. Het scoreverloop, meer dan zevenhonderd man publiek… Zij moésten, wij hadden graag gewild. Gelukkig is het tegen Alliance alsnog gelukt, al was het daar ook niet goed van onze kant. Maar dit kampioenschap is er echt eentje van het collectief. De spelersgroep is gretig en heeft kwaliteit, wij als technische staf hebben er altijd in geloofd en bovendien hebben we hier heel veel vrijwilligers die allemaal hun aandeel hebben in dit succes. En dat in het jaar dat we ook nog eens 90-jaar bestaan. Geweldig toch?!!”, zegt Van den Boom. Van den Boom begon een aantal jaar geleden aan zijn rol als assistent-trainer samen met hoofdtrainer Eric van de Watering en toen was de weg omhoog als ploeg al danig ingezet. Jarenlang gingen teams naar Vrederust met de zekerheid dat ze met drie punten van het idyllisch gelegen voetbalveld in de Halsterse bossen zouden aflopen. “Die omslag hebben we de afgelopen seizoenen wel weten te maken. De laatste seizoenen waren we een ploeg om rekening mee te houden. Misschien niet de beste voetballers, maar wél een ongekend sterk collectief. Vanuit de club was en is er totaal geen druk om te moéten promoveren of presteren. Dat is heerlijk werken, al proberen we natuurlijk wel om de lat steeds wat hoger te leggen. En als ik kijk naar onze selectie, dan denk ik zeker dat we ook in de derde klasse ons prima moeten kunnen meten. In de voorbereiding en beker hebben we ook tegen derdeklassers gespeeld en zijn we nooit weggespeeld. Deze groep bij elkaar houden en misschien nog met een paar versterkingen, dan gaan we ons zeker laten zien.” Zelf speelde Van den Boom in het verleden voor FC Bergen en MOC’17, maar na een blessure koos hij ervoor om in een vriendenelftal, de ‘Stiftboys’, te gaan spelen. “Dat was onder de vlag van Vrederust en zodoende kwam ik bij de vereniging terecht. Er werd toen ten tijde van Hans Derwort en later Jan Broeren een tienjarenplan gemaakt, waarbij de club stilaan structureel bovenin de vierde klasse wilde meedoen. Ik heb daarna Eric van deWatering getipt als trainer. Hij wilde wel komen, maar alleen als ik assistent werd. Dat heb ik toen gedaan en zo ben ik erbij betrokken geraakt. Toen Eric uiteindelijk dat ongeluk kreeg heb ik het daarna tijdelijk overgenomen. Dat beviel wederzijds en toen Wil Raats hoofdtrainer werd ben ik op verzoek van de spelers er als assistent bijgebleven.” Dat de ‘cultclub’ Vrederust zichzelf tot kampioen mocht kronen in een ijzersterke competitie, daar is Van den Boom onverminderd trots op. “Zeker weten! Als je ziet dat er toch geduchte clubs als VVC’68, Alliance, Steenbergen, Baronie en Boeimeer in onze klasse zaten, dan maakt het misschien nog wel knapper dat wij daarin de beste zijn gebleken. De titel pakken tijdens dit jubileumjaar is de kers op de taart. En als je ziet hoe het ons is gegund, dat zegt ook dat we met deze kleine club ons prima op de kaart hebben gezet.” WELBERG – Zijn gehele jeugdopleiding genoot Nouri el Jilali (22) bij buurman v.v. Steenbergen. Maar toen de stap naar de senioren gemaakt moest worden, koos de Steenbergenaar samen met een groep vrienden voor de oversteek naar het naastgelegen Steenbergen. Eerst met z’n allen in Zaterdag3, maar sinds twee jaar is hij aanvoerder van het eerste elftal. Daar ziet hij nog altijd de nodige potentie voor de toekomst. HALSTEREN – In het zicht van de haven leek het Vrederust-schip lastig het einddoel (de titel in de vierde klasse C) te kunnen bereiken. Een 4-4 gelijkspel tegen directe concurrent VVC’68 en ook de kampioenswedstrijd kwam de ploeg van assistent-trainer Stefan van den Boom nog eerst op achterstand. Twee snelle goals na rust zorgde voor een historisch kampioenschap. Komend seizoen mogen de mannen van assistent Van den Boom (34) en hoofdtrainer Wil Raats zich laten zien in de derde klasse.

De sportshop uit Steenbergen Voor al uw teamwear en accessoires www.bkssport.nl www.bksbedrijfskleding.nl Graaf Hendrinkstraat 3C 4651TB Steenbergen Tel: 0167-729313 info@bksgroep.com 0276632.pdf 1 28-3-2023 15:17:00 0276783.pdf 1 5-5-2023 15:31:22 Olmendreef 12 4651 RP Steenbergen Tel. 0167-561232 info@hgt-steenbergen.nl www.hgt-steenbergen.nl 0276798.pdf 1 5-5-2023 15:32:14 0276891.pdf 1 12-5-2023 14:04:19 Klerkenveld 22 • 4704 SV Roosendaal Telefoon 0165-523000 Email cable@cablepartners.nl 0277439.pdf 1 8-5-2023 15:12:00 Uw partner voor: - Nieuwbouw - Verbouw - Elektra - Sanitair - Zonnepanelen Warwickstraat 15, 4651 SX Steenbergen Tel.: 085 – 902 99 92 | SteenbergenGroep.nl 0285109.pdf 1 5-5-2023 16:11:27 Prins Reinierstraat 18E 4651 RZ Steenbergen 06 241 62 893 marcel@yournewkitchen.nl Bezoek ons ook op: yournewkitchen.nl facebook.com/YNKitchen UW KEUKEN, ONZE PASSIE! Warwickstraat 2c 4651SX Steenbergen 06 241 62 893 marcel@yournewkitchen.nl Bezoek ons ook op: yournewkitchen.nl YNKitchen yournewkitchen_steenbergen 0285172.pdf 1 5-5-2023 16:17:42

13 R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M welove wesearch wedeliver Viering 90-jarig jubileum v.v. Steenbergen meer dan geslaagd “Als jubileumcommissie hebben we met z’n allen er alles aan gedaan om dit 90-jarig jubileum voor iedereen een zo groot mogelijk feest te laten zijn. Met spelletjes, een wedstrijd Oud-Steenbergen tegen Oud-NAC Breda en met een feestelijke reünie. Dat konden de leden en overigens ook andere bezoekers tijdens ons feestelijk jubileumweekend erg waarderen, want het was echt en geweldig feest van de allerjongsten tot de oudere (oud) leden van de club. We kijken er dan ook absoluut met een geweldig goed gevoel op terug”, zegt Patrick van Kaam, één van de twaalf leden van de jubileumcommissie. Op 18 maart 1933 zag de voetbalclub WVS (Wapen van Steenbergen) het levenslicht. Na een fusie met voetbalclub Dia ontstond vervolgens voetbalvereniging Steenbergen. De jubileumfestiviteiten waren voor het college van burgemeester en wethouders hét ideale moment om de club extra in het zonnetje te zetten met ‘De Heraut’. “Met die gemeentelijke onderscheiding wilde men hun waardering uitspreken voor de club en al haar vrijwilligers. Volgens de gemeente hebben we onze sporen in de samenleving dik verdiend sinds de oprichting. Natuurlijk voor ons een complete verrassing om met De Heraut onderscheiden te worden, maar ook een waardering waar we heel trots op zijn.” Er werd tijdens de feestelijkheden aan de Seringenlaan een bronzen replica op schaal van het beeld van De Heraut, gemaakt door kunstenaar Léon Vermunt, en een bijhorende oorkonde. Tijdens het jubileumweekend was ook oud-speler Pierre van Hooijdonk aanwezig. Hij wist via de amateurs van Steenbergen uiteindelijk het profvoetbal te bereiken en speelde voor onder meer NAC Breda, Feijenoord en was international bij het Nederlands elftal. Met oud-NAC speelde hij een wedstrijd tegen oud-Steenbergen. Met veel publiek langs de zijkant speelden oud Steenbergen en oud NAC een spannende wedstrijd, die met 6-3 een prooi was voor de jubilerende thuisploeg. winnen. “Op zaterdag was het de feestdag voor de jeugd. We begonnen met een gezamenlijk lunch voor de teams tot en met de JO13. Na de lunch was er een KNVB-voetbalclinic waarbij vooral het plezier van onze jeugdleden prachtig was om te zien. Na de clinic hadden we voor de oudere jeugdteams nog led-voetbal geregeld, tot groot plezier van deelnemende jeugdleden en aanwezige toeschouwers.” Met een feestavond werd het zaterdagprogramma afgesloten voor alle Steenbergse leden. “Het was een geweldige sfeer in de kantine waar we jong en oud samen konden zien genieten met optredens van de Fatguys, DJ Ovano en Marco Kraats. Het was een afwisselende dag vol met jeugdige sportiviteit en daarna nog de nodige gezelligheid en samenzijn.” Tijdens de derde en laatste jubileumdag werd er door een groep oudere leden walking football gespeeld. “Daarvan wordt nu gekeken of we dit op de club ook navolging kunnen geven. De deelnemers hadden het in elk geval enorm naar de zin. Net zoals tijdens de afsluitende reüniemiddag. Daar waren heel veel oud-leden op afgekomen en was een mooie afsluiter van een gedenkwaardig jubileumweekend. We kijken met z’n allen vol trots terug op het geslaagde jubileumweekend en ook tegelijk alweer een beetje vooruit richting de toekomst.” Rowan Dorst kijkt met Stavenisse al uit naar het nieuwe seizoen Dorst voetbalt als sinds zijn vijfde en was in de jeugd ook een flink aantal seizoenen actief bij WHS uit Sint Annaland. Op zijn zeventiende keerde hij echter terug naar Stavenisse waar hij nu aan zijn tweede seizoen bij het eerste elftal bezig is. “Ik ben destijds naar WHS gegaan omdat we hier op het dorp geen jeugd hadden in mijn leeftijdsgroep. Toen bij WHS het team uit elkaar viel en men spelerstekort had bij Stavenisse, kreeg ik de vraag om terug te keren en dat heb ik gedaan. Het is hier nog altijd elk seizoen lastig qua spelen aantallen en als je dan ook nog sportief gezien zoals dit jaar in een periode zit waarin alles lijkt tegen te zitten…. Dat maakt het er niet leuker op allemaal.” Tijdens dit seizoen nam bij de Thoolse zaterdag-vierdeklasser Toon Magielse noodgedwongen vervroegd afscheid en werd tijdelijk opgevolgd door speler Perry Potappel. Vanaf 1 maart werd hij weer opgevolgd door Frans Ceton, die ook komend seizoen aan de club verbonden blijft. “Dat was niet wat je zegt een ideale situatie. Gelukkig hebben we nu in elk geval een stukje continuïteit, maar het heeft allemaal wel de nodige sportieve impact gehad. Maar het feit dat je maar één overwinning weet te boeken op een heel seizoen dan heb je het natuurlijk ook over kwaliteit, instelling en kan je het niet alleen op pech steken. Zo eerlijk moeten we ook zijn.” Een aantal jongens bij Stavenisse is pas op hun achttiende begonnen met voetballen en dan mis je volgens Dorst toch altijd een belangrijk stuk voetbalbasis. “Dat is gewoon een gegeven en geen verwijt. We zijn hier bij Stavenisse blij met iedereen die beschikbaar is en dan is het soms logisch dat het ten koste gaat van prestaties en resultaat. De laatste maanden merk je wel dat er toch een bepaalde groei in zit en dat is positief. Veel jonge jongens in de selectie moeten nog een hoop leren dus dat geeft aan dat er zeker nog rek in zit. We moeten vooral proberen om iedereen bij elkaar te houden en waar het kan misschien nog wat mensen aan de selectie toe te voegen.” Voor Dorst zelf begint hij ook meer en meer te wennen aan zijn nieuwe positie als spits, waar hij in het verleden vooral als middenvelder en zelfs als centrale verdediger speelde bij zijn club en daarvoor bij WHS. “Het was voor mij allemaal nieuw en begin me steeds meer comfortabel te voelen in deze rol. Ik heb we al een reeks doelpunten en assists deze competitie, maar toch moet alles nog wel beter. Zeker als het gaat over de rust voor het doel en het koppen. We hebben zeker ook prima wedstrijden gespeeld alleen weten we de punten nog niet binnen te slepen. Als je tegen Herkingen 3-0 voor staat en 5-3 verliest… Of tegen SNS drie keer voorkomt en dan alsnog 4-3 verliest.. Dat is best zuur en helpt niet qua vertrouwen voor nu. Al zegt het me wel dat er toch ook meer in zit. Dus in dat kader: nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen.” STEENBERGEN – Bij zaterdag vierdeklasser v.v. Steenbergen is men al volop in de weer om in 2023 te kunnen stilstaan bij het 90-jarig bestaan van de vereniging. Een jubileumcommissie met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de club is aan de slag gegaan met het samenstellen van een jubileumprogramma. Een van hen is Patrick van Kaam. STAVENISSE – Roeien met de riemen die er in de krappe selectie beschikbaar zijn. Het is een gegeven dat dit seizoen meer dan ooit van toepassing is op SC Stavenisse. De ploeg van aanvaller Rowan Dorst (23) is hekkensluiter in de Zaterdag 4e Klasse B, waar het slechts één zege wist te boeken. ‘Een seizoen om snel te vergeten.’ E INFO@TROFEEPALEIS.NL T 06 43 755 041 trofeepaleis.nl Montenaken 15 4651 JJ Steenbergen 0284117.pdf 1 23-5-2023 15:58:21

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=