VoetbalJournaal Alblasserwaard, voorjaar 2021

13 0208911.pdf 1 5-4-2018 9:57:47 0208911.pdf 1 5-4-2018 9:5 0208911.pdf 1 5-4-2018 9:57:47 Vrouwenvoetbal is onlosmakelijk verbonden met SV Noordeloos SV Noordeloos heeft bij de vrouwen drie volwaardige teams. Daarmee is de club in een flinke regio groter dan erkende vrouwenvoetbalbolwerken als SteDoCo, GJS en Sleeuwijk. Geerte Kooijman-Bikker maakt al vanaf 1974 deel uit van de vrouwentak van SV Noordeloos. NOORDELOOS - SV Noordeloos was in 1973, dus bijna vijftig jaar geleden, een van de pioniers vanwat destijds damesvoetbal werd genoemd. De inmiddels overleden Arie Bassa maakte zich hard voor deze tak binnen de vereniging. ,,Door hem ben ik gaan voetballen”, vertelt Geerte Kooijman. ,,Ik kreeg dispensatie om als jong meisje met de groten mee te trainen. Toen ik een jaar of vijftien was kon ik mij met de beteren meten. Ik maakte veel doelpunten en werd belangrijk voor het eerste team. Wij pro- moveerden rond 1985, door de trainingen van Nico Vuurens, naar de hoogste klasse van de afdeling Dordrecht. Wij gaan al nadenken over het jubileum dat in 2023 gaat plaatsvin- den.” Geerte Kooijman (56), deel uit- makend van een hecht voet- balgezin, behoort bij Noorde- loos bij de sterkhouders van het vrouwenvoetbal. Zij sloot een jaar na de oprichting van het ‘damesvoetbal’, op haar tiende jaar aan bij SV Noorde- loos. Door het schoolvoetbal groeide vooral ook het meis- jesvoetbal. Daarin was beslist een rol weggelegd voor Geer- te Kooijman, die tevens leer- kracht op de basisschool is. ,,Als er door de schoolklassen getraind en gevoetbald werd was ik de trainer en de talen- ten sloten gemakkelijk aan bij de club. In 2007 kwam een in- teressante groep meiden over naar het eerste team. Wij zijn gaan bouwen waardoor het ni- veau omhoog schoot. Binnen een paar jaar promoveerden wij van de vijfde naar de der- de klasse met leuke derby’s tegen Peursum en VVAC.” De Milati belijdt passie voor gras vanuit nieuw pand Hoewel de bal alleen op de allerhoogste niveaus in Nederland rolt, staat het Papendrechtse bedrijf Milati Grass Machines BV bepaald niet stil. Eigenaar Arjen Spek betrok met zijn bedrijf, dat gespecialiseerd is in de verkoop en verhuur van grasmaai- en belijningsmachines, een nieuw en veel ruimer opgezet pand aan de Buitendijks. Bovendien belijdt Milati de passie voor gras tegenwoordig niet alleen in woord en daad maar tegenwoordig ook op beeld. PAPENDRECHT - Het internatio- naal opererende Milati verkaste het afgelopen halfjaar naar een nieuwe locatie. Dat ging bijna ge- ruisloos, want de specialist in gras- maai- en belijningsmachines bleef nagenoeg op dezelfde plek ge- vestigd. ,,We zijn op de Buitendijks in Papendrecht als het ware een pand opgeschoven’’, geeft Arjen Spek aan. ,,Op het adres Buiten- dijks 45-47 hebben we echt de ge- legenheid om te laten zien wie we zijn en wat doen. We kunnen onze machines en bedrijfsactiviteiten uitgebreid presenteren. Ook heb- ben we veel meer ruimte voor de opslag van de machines. We zitten nu ruim in ons jasje.’’ De situatie is vergeleken met zes maanden geleden echter wel ver- anderd: in september en oktober rolde de bal nog massaal op de vaderlandse voetbalvelden. Tot begin oktober de amateurcom- petities tot stilstand kwamen en inmiddels duidelijk is dat een her- vatting niet meer zal plaatsvinden. Arjen Spek: ,,Daardoor is de belij- ning van de velden voor veel clubs op dit moment niet noodzakelijk. Maar de grasmatten moeten wel onderhouden blijven worden. Zo hebben we onlangs in opdracht van de gemeente Zwijndrecht het onderhoud van alle voetbalvelden gedaan. Wij hopen met de clubs mee dat er zodanig versoepeld gaat worden in de komende tijd dat er toch weer meer gevoetbald kan worden. Met voetbalvereniging Hardinxveld hebben we bijvoor- beeld de afspraak staan dat we de eerste belijning zullen aanbrengen zodra de velden weer gebruikt gaan worden.’’ Sinds de eredivi- sieclubs PEC Zwolle en ADO Den Haag van kunst- naar natuurgras zijn teruggekeerd, verzorgt Milati het onderhoud van de grasmat- ten in de stadions van beide clubs. En ook Keuken Kampioen Divi- sie-club FC Dordrecht behoort tot de vaste klanten van Milati. Maar het amateurvoetbal wordt zeker niet vergeten. ,,In ons assortiment hebben we robotmaaiers die via een app bediend kunnen worden. Niet alleen zijn de machines erg gebruiksvriendelijk, maar ook ui- terst precies instelbaar. De ma- chine past zich aan de lengte van het gras aan.’’ Milati Grass Machi- nes BV bewijst daarmee hét adres voor het leveren van de passende machines te zijn. Het assortiment van Milati is im- posant: grasmaaiers, kooimaaiers, cirkelmaaiers, kalkwagens, blad- blazers, bosmaaiers, houtklovers, Kelvinring 50 - Alblasserdam Tel 078 - 699 16 66 Avelingen West 4 - Gorinchem Tel 0183 - 633 733 www.toyota-schouten.nl 0250959.pdf 1 17-3-2021 12:06:43 groei manifesteerde zich voor- al door de komst van vrouwen van omliggende clubs als SV Meerkerk, SteDoCo en later ook Ameide. NIVEAU De kracht van SV Noorde- loos - het dorp heeft slechts 1600 inwoners - was en is nog steeds dat de vrouwentak een volwaardige plaats binnen de club heeft. De vrouwen kon- den, evenals de mannen, altijd over een gediplomeerde trai- ner van buitenaf beschikken. Sinds twee jaar is voormalig mannencoach Laurens Gerlich hoofdtrainer van de vrouwen- tak. Geerte Kooijman neemt de trainingen voor de groep daar- onder voor haar rekening. ,,Wij zijn trots op het niveau dat wij nu al halen maar hebben wel de ambitie om ooit de stap naar de tweede klasse te maken. Door corona ontstaat er twijfel vierde generatie meiden die eraan komt.” Geerte Kooijman stelt vast dat er op de basis- school bij de jeugd een boost is om bij de voetbalclub aan te sluiten. ,,Op jonge leeftijd voet- ballen de meiden samen met de jongens.” De vrouwentak is een hechte groep binnen SV Noordeloos. ,,Ik heb altijd de stelregel: wij hebben drie elftallen maar vor- men met deze 45 vrouwen één team. Er worden stapavonden georganiseerd en bij een trai- ningskamp gaat echt iedereen mee. De pubquiz doen wij als één groep. Het sociale aspect speelt bij ons een belangrijke rol. Bovendien pakken zij veel taken binnen de club op.” houtversnipperaars, transportkar- ren en kettingzagen hoorden al tot de machines die geleverd konden worden. Daar hoort sinds kort ook de onkruidverwijderaar bij. ,,In het onderhoud van de sportterreinen, dat steeds vaker op het bordje van de clubs komt, is dat een apparaat dat enorm handig kan zijn. We ver- kopen niet alleen onze machines, maar verhuren ook. En staan de gebruikers van de machines altijd met raad en daad bij.’’ Het bedrijf manifesteert zich sinds kort echter ook op een anderema- nier. Arjen Spek: ,,We hebben een kanaal op YouTube, dat we Passie voor Gras hebben genoemd. In korte filmpjes laten we zien met wie we samenwerken en op wel- ke manier dat gebeurt. Zo hebben we een filmpje gemaakt met de groundsman van ADO Den Haag, Bo Videler, en zijn we ook wezen filmen op golfbaan The Dutch waar de KLM Open heeft plaats- gevonden. Binnenkort komt een filmpje online met de grasmees- ters van FC Dordrecht. Filmpjes, die de samenwerking laten zien waar ook tonen waar ons hart ligt.’’ Milati Grass Machines BV, Buitendijks 49, 3356 LX Papendrecht. Telefoon: 078-6415654. Website: www.milati.nl. bij de oudere speelsters of zij nog wel doorgaan. Laten wij dat eerst maar even afwach- ten.” SV Noordeloos heeft een JO15-zevental in competitie, waarvan de oudere meiden al met de senioren meetrainen om alvast aan het steviger vrouwenvoetbal te kunnen wennen. ,,Voor ons is dat de “GEWOON LEKKER SCHOON” Schoonmaak Multiservice Allianties V A N L E E U W E N S E R V I C E S V A N L E E U W E N S E R V I C E S V A N L E E U W E N S E R V I C E S 0248111.pdf 1 11-3-2021 10:56:39

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=