VoetbalJournaal Goeree, najaar 2021

R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M R O B E Y S P O R T S W E A R . C O M 5 Rick Postema begint aan nieuwe episode Bij De Jonge Spartaan moet ‘wij’ heersen Voor de tweede keer in twee jaar won de trainer uit Dinteloord met DJS de Flakkee Cup na 3-0 winst in de finale tegen DVV’09. Nieuwland, die als trainer van DBGC de cup van het eiland ook al won: “Als je de beker drie keer wint, mag je hem houden, toch?” Nieuwland is blij dat hij weer kan doen waar hij voor aangenomen is. Zijn eerste seizoen bij DJS hadmaar een klein hoofdstukje. Nieuwland was, met de competitie op zwart, meer ‘bezigheidstherapeut’ dan trainer. “Als je traint zonder doel gaat de lol er op den duur vanaf”, zegt Nieuwland. “We zijn er met el- kaar doorheen gekomen, maar ik hoop toch echt dat we een seizoen zoals afgelopen seizoen nooit meer meemaken. Als trainer leef je van week tot week, van wedstrijd tot wedstrijd. Als dat wegvalt, valt een groot deel van je bestaan weg.” Nieuwland wil zich weer druk ma- ken over voetbalzaken. Die zijn er gelukkig weer genoeg. De indeling van de bekercompetitie kon bij hem niet echt op goedkeuring rekenen. “Het lijkt erop alsof de KNVB het er om gedaan heeft: we hebben twee uitwedstrijden op tachtig kilome- ter afstand. Alphia uit Alphen en BSC’68 uit Benthuizen. Ik snap dat niet, deel de clubs van Flakkee lek- ker bij elkaar in of bij clubs uit Schou- wen-Duiveland of West-Brabant. Korte afstanden, leuke wedstrijden, meer publiek en in de lijn van de co- ronawetgeving om zo min mogelijk te reizen.” Hij steekt zijn energie liever in zijn elftal, dat komend seizoen een ver- rassingstournee krijgt voorgescho- teld in de regio West, waar het gros van de derde klasse-tegenstanders voor Nieuwland onbekend zijn. “Er zitten bekende namen in, maar voornamelijk heel veel onbekende namen”, zegt Nieuwland. “Zwarte Pijl, LMO. Ik kan alleen maar afgaan op wat wedstrijdjes van vorig sei- zoen en wat er te vinden is op in- ternet. Wat dan opvalt is het grote aantal mutaties bij sommige clubs. Zeker in vergelijking met wat we hier op Flakkee gewend zijn. In Rot- terdam is het natuurlijk ook anders. Daar heb je heel veel clubs in een relatief klein gebied. Heb je het niet naar je zin bij de ene club, dan ga je naar de club een kilometer verder- op. Hier ligt het wat anders.” De Jonge Spartaan moest na het verloren vorige seizoen afscheid nemen van drie basiskrachten. Eén van hen was Steven Oesthoek, de aanvaller die makkelijk scoorde. “We hebben met die jongens ge- sproken, maar ze hebben bewust de keuze gemaakt om in een lager elf- tal te gaan spelen. Wij moeten ver- der. Andere spelers zullen opstaan. Ja, we hebben doelpunten verloren, maar er komt ook ruimte voor ande- re spelers.” Nieuwland hamert op eenheid en teamgeest. “Ik heb de spelers aan het begin van het seizoen ook mee- gegeven dat ze als een team moe- ten gaan functioneren. Elkaar hel- pen is een basisvoorwaarde. Het is niet ik, niet jij maar wij. Als dat lukt, ben ik ervan overtuigd dat we een goed seizoen tegemoet gaan. Wat onze positie op de ranglijst wordt, zal moeten uitwijzen. Met zo veel onbekende tegenstand is er nog geen zinnig woord over te zeggen.” Hij staat niet langer meer tussen de palen, maar heeft komend seizoen het hoogste woord op het trainingsveld en als coach langs de zijlijn. Rick Postema heeft het keepen vaarwel gezegd en zich ontfermd over het tweede elftal van De Jonge Spartaan. “Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen in de ontwikkeling van die jongens.” Hij praat lekker en is altijd wel in voor een dolletje. Met slechts een handvol oefen-, beker- en competitiewedstrijden sinds zomer 2020 als trainer langs de kant bij De Jonge Spartaan houdt WimNieuwland (52) er een ‘duizelingwekkend’ gemiddelde aan prijzen op na. de klasse. Uitgerekend in het jaar dat we zijn verhuisd naar Middelharnis promoveerden we naar de eerste klasse. Dat avontuur heb ik nog meege- maakt, een jaar na onze ver- huizing ben ik toch overgestapt naar De Jonge Spartaan.” Op Spartacus promoveerde en degradeerde hij, maar zijn hoog- tepunt is het kampioenschap in de vierde klasse. “Hoewel ik dat seizoen ook met de nodige on- gemakken te maken had en veel wedstrijden moest missen, is dat seizoen in mijn beleving het mooiste jaar geweest.” Nu begint hij bij DJS, waar hij eni- ge tijd trainer was van de G-voet- ballers, aan een nieuwe episode. “Bij DJS kregen ze er lucht van dat ik zou stoppen. Ze hebben Zijn laatste sei- zoen als actie- ve keeper in het eerste elftal van VVDenBommel hadweinig omhet lijf. Slechts zes officiële wedstrij- den – drie voor de beker en drie voor de competitie – duurde de af- scheidstournee van Postema, die op dat moment nog geen besluit had genomen over toekomst. Dat deed hij wel in de winterstop. “Ik heb prachtige jaren gehad, maar je moet ook kunnen zeggen: het is mooi geweest en dit is het.” Hij noemt zijn driejarige optre- den in Den Bommel een mooi toetje. Na jaren eerste keeper bij De Jonge Spartaan te zijn geweest beleefde hij nog een mooie tijd bij de derdeklasser. “Heel anders dan De Jonge Spartaan. Een dorpsclub met veel warme mensen. Ik ben dankbaar voor de periode die ik nog heb gemaakt. Ik had een val- se start, waarbij ik aan het begin van het eerste seizoen zwaar geblesseerd geraakte. Ik kwam in botsing met een medespeler en had verschillende breuken. De tijd erna heeft dat ruim- schoots goedgemaakt, Ik ben blij dat ik de stap destijds gemaakt heb. Bij De Jonge Spartaan had hij een periode van de blessures en in mijn plaats was een jonge keeper gekomen. Mijn perspec- tief op speeltijd was daardoor minder groot.” Postema verdedigde, met tus- senpozen, ruim acht jaar het doel van De Jonge Spartaan. Hij groeide op in Bruinisse. “Ik heb altijd bij Bruse Boys gespeeld. Meestal speelden we twee- me meteen gevraagd of ik te por- ren was voor een trainersfunc- tie. Het tweede elftal vind ik een prachtige uitdaging. We zijn met twee trainers en een leider. Het is een extreem jong team dat erg enthousiast is. Ik moet nog ont- dekken of ik training geven leuk vind, maar de hele sfeer met die jongens spreekt me aan. Ik vind het een mooie uitdaging om de jongens een stap verder te helpen in de ontwikkeling.” Postema, die werkzaam is in de gemeente Goeree-Overflakkee als beleidsadviseur sport, speelt met DJS 2 in de reserve derde klasse. “Natuurlijk zijn resulta- ten belangrijk, maar de functie van een tweede team is vooral om spelers beter te maken om zodoende het laatste duwtje te geven naar het eerste elftal.” Bas Driece Marietjespad 39 3241 BN Middelharnis  06 40 05 48 29  basdriece@ziggo.nl 0249987.pdf 1 13-8-2021 14:49:00 Vakma met op Vakmanschap in schadeherstel met optimale garanties Vakmanschap in schadeherstel met optimale garanties Vakmanschap in schadeherstel met optimale garanties Vakmanschap in schadeherstel met optimale garanties 0199801.pdf 1 10-10-2017 16:06:42 0258859.pdf 1 13-8-2021 12:19:50

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=