VoetbalJournaal Etten-Leur, najaar 2020

30 Routinier Lars Kools is de meest ervaren speler in het vlaggenschip van VV Achtmaal. De 31-jarige verdediger speelt al sinds zijn zestiende in de hoofdmacht van de dorpsclub en geniet nog altijd met volle teugen van zijn duels in het groen-wit. Dat sport en daarmee ook voetbalverenigingen bij Allround Installatiebureau IMCODA na aan het hart liggen is logisch. Eén van de eigenaren van dit elektrotechnisch installatiebureau is immers elke dag met voetbal bezig. Enerzijds omdat één van haar kinderen bij een BVO speelt, anderzijds omdat haar tuin aan plaatselijke voetbalvereniging grenst waar haar man jarenlang trainer is geweest en haar andere zoon bij JO19 én het eerste voetbalt. Zeer nauwkeurig zijn de statistieken niet bijgehouden, maar Lars Kools denkt dat hij toch zeker wel 250 duels in het eerste van Acht- maal heeft gespeeld. “Dat aan- tal heb ik denk ik al wel gehaald, ja”, zegt de captain van het team van Cees van Beers. “Als 16-jarig broekie speelde ik al in het eer- ste, dat was in de periode dat dit team helaas nog niet veel voor- stelde. Met moeite behaalden we destijds een punt of tien per sei- zoen in de vijfde klasse.” HISTORISCHE PROMOTIE Gelukkig voor Kools ligt die perio- de al ver achter hem. De verdedi- ger maakt onderdeel uit van een goede lichting, die de hoofmacht van de groen-witten naar een hoger niveau tilde. “We kwamen ieder jaar dichter in de buurt van de promotieplekken”, weet Kools nog goed. In 2016 was het zo ver: Achtmaal promoveerde voor het eerst in zijn historie naar de vier- de klasse. Een jaar later speelde Kools met de hechte groep zelfs om promotie naar de derde klas- se. “Dat was een super periode, het waren absoluut de mooiste jaren in mijn carrière tot nu toe”, zegt de captain, die nooit voor een andere club uitkwam dan Achtmaal. “De geweldige wed- strijden, de sfeer op de club en de feesten met onze supporters zijn onvergetelijk.” BESTE TEAM In het seizoen 2018/2019 degra- deerde VV Achtmaal helaas naar de vijfde klasse, maar als num- mer één van het gestopte ‘coro- naseizoen’ 2019/2020 mocht de dorpsclub dit jaar weer terugke- ren in de vierde klasse. Daar is Kools blij om. “We hebben mis- schien wel het beste team ooit van VV Achtmaal. Onze ploeg is een mix van ervaring en talent en is moeilijk te verslaan, dat heb- ben we in de eerste duels al be- wezen. Ik denk dat we met deze groep hoge ogen kunnen gooien in deze mooie competitie.” Kools omschrijft zichzelf als een typische centrale verdediger, die zijnmannetje staat en zijnmede- spelers coacht. “Ik moet het heb- ben van hard werken en probeer ook de opbouw van achteruit te verzorgen. Via kopballen uit corners pik ik mijn doelpunten mee, dat zijn ongeveer de enige momenten dat ik nog over de middenlijn kom” grapt hij. “Ik pak overigens zelden kaarten: ik heb “Ik zie van nabij hoeveel tijd en ener- gie vrijwilligers, ouders en leden in hun club steken. Zelf heb ik jaren- lang vrijwilligerswerk gedaan bij de voetbalvereniging, tot ouders en schoonouders meer zorg behoef- den en er geen tijd meer voor had”, aldus Brenda Berenman, mede-ei- genaar en oprichter van IMCODA B.V. “Mijn compagnon Marco Schou- wenaars en ik zien een ontwikke- ling bij sportverenigingen richting duurzaamheid en hebben in deze lastige tijden besloten dat we hen willen ondersteunen. Dat moet wel in de lijn van onze activiteiten liggen, anders lukt dat niet. We kwamen op het idee vanwege een klus die wij bij FC Vlotbrug in Hellevoetsluis uitvoeren waar we zonnepanelen installeren. Na afloop van dit pro- ject gaan we een sponsorcontract aan. Daarnaast willen wij voor elk lid dat bij ons zonnepanelen (of iets anders) aanschaft of laat uitvoeren, een donatie doen in de clubkas. Dat kan aardig oplopen. Dit willen wij ook aan andere sportverenigingen aanbieden. Wij zijn heel enthousiast over ons initiatief om zo een steen- tje bij te dragen.” “Sport is belangrijk. Kinderen hebben sport nodig, vanwege de lichaamsbeweging maar ook van- wege de teamspirit, de discipline en het plezier! Sportverenigingen vervullen zoveel maatschappe- lijke functies, en dat wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Maar veel vrijwilligers leggen hun ziel en zaligheid hierin en zien hun club in deze crisis financieel afglijden. Ver- enigingen hebben namelijk stijgen- de kosten en dalende sponsor- en kantinebestedingen, deze tijd is een hel voor de begroting. Duur- zaamheid biedt meteen kansen om hier iets aan te doen.” “We vonden bevestiging in publica- ties van de Groene Club. De Groe- ne Club is een sportbreed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduur- zamen. Duurzame maatregelen die leiden tot een lagere energie- rekening. Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS vanuit het Sportakkoord kunnen verenigingen een kosteloos begeleidingstraject krijgen. Ook subsidies als de BOSA bieden mogelijkheden. Wij zijn als installateur een klein maar belang- rijk onderdeel hiervan.” Bij duurzaamheid liggen zonnepa- nelen en LED-verlichting voor de hand. Grote investeringen! Het be- langrijkste is echter het voorwerk. Wat verbruikt een vereniging? Kan VV Achtmaal-aanvoerder Lars Kools : ‘Dit is misschien wel ons beste team ooit’ IMCODA op de bres voor sportverenigingen! luyten.nl | voor je hypotheek... luyten. n | voor je hypotheek. maar éénmaal rood gehad en krijg ook zelden geel.” De aanvoerder geniet nog altijd met volle teugen van de wedstrij- den en trainingen met het eerste van Achtmaal. “We hebben een ontzettend gezellig team en ik ben bovendien nog veel te fana- tiek om lager te gaan voetballen. Ik daag de jeugd uit om mij uit de basis te spelen”, zegt hij grinni- kend. En dan zonder te dollen: “Zo lang ik van waarde ben en me goed voel, speel ik in het eer- ste. Bovendien denk ik dat wij op sportief gebied nog veel stappen gaan zetten.” ASSELBERGSSTRAAT 8 | 4815 AB BREDA TEL. 076-5875217 | O cieel Sikkens Dealer | Advies op maat | Hoge kortingen | Mengmachine met méér dan 10.000 kleuren | www.verfhuysbreda.nl de met kleine ingrepen al bespaart worden? Hoe kunnenwe de accom- modatie verder verduurzamen? Welke subsidies zijn beschikbaar? IMCODA kan helpen bij uitzoeken en opzoeken, in kaart brengen, me- ten en een aanbod op maat doen, passend binnen behoefte en het budget. We leveren en installeren wat nodig is we doen een mooie en broodnodige donatie. “Ons be- drijf wordt minder geraakt door de Coronacrisis. Laten we de pijn de- len en ook iets betekenen voor de ruggengraat van onze buurten en gemeenschappen.” Voor meer informatie belt u met Brenda Berenman 06-23037071 of MarcoSchouwenaars06-40985590

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=